JAUNUMI

Pētnieku pieredze no vizītes Islandes ziemeļos

No 6. līdz 10. maijam Akureiri Universitātē, Islandē akadēmiskā un pētnieciskā personāla Erasmus+ apmaiņas vizītē ar organizētu kvalifikācijas celšanas programmu “Vietējā un globālā izglītība” piedalījās divi pārstāvji no Vidzemes Augstskolas. Partneraugstskolu apmeklēja Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniece Jūlija Kovaļenko un asociētais profesors, vadošais pētnieks Andris Klepers. Vizītes ietvaros ar daudzu citu Eiropas valstu un Kanādas universitāšu pārstāvjiem aktīvi apspriests par izglītības kvalitāti, studējošiem iekļaujošas vides un sabiedrības veidošanu, universitātes lomu pilsētas un reģiona attīstībā, elastīgu attālinātu studiju piedāvājuma veidošanu, tehnoloģiju iesaisti izglītības procesa nodrošināšanā, tirgvedību studentu un resursu piesaistei. Ar lielu lepnumu islandieši prezentēja savas valodas skanējumu, izglītoja par tās izcelsmi un saikni ar kultūru, iepazīstināja ar Akureiri pilsētas attīstību.

Ārpus kopējās programmas bija iespēja individuāli tikties ar Islandes Tūrisma pētījuma centra[1] direktori Gudrunu Toru Gunarsdotiru, kura ir ar ilggadēju pieredzi pētniecībā un vienlaikus ir viena no tūrisma studiju programmas izveidotājām Holaras Universitātē 1996. gadā (vienlaikus ar Vidzemes Augstskolas tūrisma studiju programmu). Apspriestas konkrētas partnerības iespējas un pētnieciskās iniciatīvas, īpaši akcentējot tūrisma ietekmes pētījumus. Lai veiktu regulārus sabiedrībai un tūrisma jomai nozīmīgus pētījumus, papildinot valsts statistikas regulāros datu pārskatus, Akureiri Universitātes pētnieki koordinē tīklojumu, iesaistot divu citu augstskolu  pētniekus un Islandes tūrisma pārvaldi. Otra tikšanās bija ar Ādamu Danielu Fišviku[2], kurš ir direktors Akureiri universitātes pētniecības virzienam kopumā. Apspriesti administratīvie jautājumi, kā iespējami efektīvāk organizēt un koordinēt pētnieku darbu, piesaistīt resursus un veidot partnerību ar dažādām iesaistītajām pusēm.

Stažēšanās Islandē, Akureiri Universitātē īpaši nozīmīga bija Jūlijai, kas kļuva par ārkārtīgi iespaidīgu notikumu vairāku iemeslu dēļ. Pagājušajā gadā viņa atklāja Latviju, pievienojoties Vidzemes Augstskolas pētnieku komandai, un tagad Latvijas kolēģi viņai paver Eiropas zinātnes un izglītības telpu. Kvalifikācijas celšanas programma Islandē ir kļuvusi par kulmināciju pieredzes gūšanai Eiropas pētniecības procesā. Pirmais, kas viņu ārkārtīgi iespaidoja un iedvesmoja, bija vietējo cilvēku atvērtība un sirsnība: dzīvot un strādāt tālu no citām Eiropas valstīm un būt tik atvērtiem sadarbībai, brīvi komunicēt gan profesionālajā, gan personiskajā līmenī. Šī ir neaizmirstama un nenovērtējama pieredze, kurā Jūlija cer pēc iespējas ātrāk dalīties ar saviem kolēģiem no Ukrainas, lai nākotnē Ukrainas izglītība un zinātne straujāk integrētos Eiropas telpā.

Kā piemin Andris Klepers, šī vizīte viņam daudz nozīmēja virzībai uz profesora amatu Vidzemes Augstskolā, kas šobrīd ir procesā. Padziļinātas un atklātas sarunas deva iespēju izvērtēt līdzīga izmēra augstskolas un pilsētas saskaršanos ar līdzīga rakstura ikdienas problēmām. Mācīšanās bija abpusēja. Paralēli piesātinātajai programmai kopīgās ekskursijas laikā radās iespēja satikt arī divas no Vidzemes Augstskolas tūrisma studiju absolventēm – Valēriju Kiškurno un Antru Krūmiņu, kuru dzīve šobrīd saistīta ar Islandi, tostarp tūrisma organizēšanu. Tūrisms ir viena no svarīgākajām Islandes ekonomikas jomām, iepriekšējā gadā sasniedzot ~10 milj. tūristu nakšņojumu valstī (četras reizes vairāk kā Latvijā). Islande kopumā ir labs piemērs Latvijai, demonstrējot spēju vadīt un ieviest lietas valstī, kas ir teju divas reizes lielāka par Latviju, taču ar piecas reizes mazāku iedzīvotāju skaitu.

Vizīte bija iespējama ar Erasmus+ atbalstu un pateicoties Eiropas pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” apakšprogrammas “Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātes” konkursa “MSCA4Ukraine” projektam[3] “Pētniecībā balstīta digitāla mākslas spēle par Ukrainas kino ar mērķi atbalstīt kinematogrāfisko izglītību un prasmes veidot kino naratīvu” sadarbībā ar Harkivas Valsts Kultūras akadēmiju (projekta nr. 1233058).

 

[1] https://www.rmf.is/en

[2] https://www.unak.is/english/moya/ugla/staff/adam-daniel-fishwick

[3] https://va.lv/projekti/cinegame-ukraine?highlight=WyJrb3ZhXHUwMTNjZW5rbyJd

 

eu

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI