JAUNUMI

ViA veiks aptauju par sabiedrības attieksmi un izpratni par dabas aizsardzību Latvijā

Dabas aizsardzības pārvalde projektā LatViaNature līdz 31. oktobrim aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedrības aptaujā, lai noskaidrotu attieksmi, zināšanas un izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanu un dabas aizsardzību Latvijā, kā arī svarīgāko par atpūtu un ceļošanu dabā. Aptaujā iespējams piedalīties tiešsaistē un tās rezultāti tiks izmantoti dabas aizsardzības politikas, dabas apsaimniekošanas un dabas izglītības pilnveidošanai. 

To veiks Vidzemes Augstskola, kas uzkrājusi pieredzi, īstenojot līdzīgas aktivitātes Valsts pētījumu programmu projektos un starptautiskos projektos un veicot iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas Latvijā.

Aptaujas anketu iespējams aizpildīt tiešsaistē līdz 31. oktobrim šeit: https://ej.uz/sab_aptauja. Aptauja ir anonīma un tās aizpildīšana aizņems aptuveni 15-20 minūtes. Visa iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un sniegs pētniekiem nozīmīgus datus. Aptaujas norisi, rezultātu apkopošanu un analīzi nodrošinās viens no projekta LatViaNature partneriem – Vidzemes Augstskola.

“Daba ir visas sabiedrības vērtība, kas nodrošina ilgtspējīgu nākotni, cilvēku labklājību un veselīgu tautsaimniecību. Tās saglabāšana un aizsardzība ir mūsu kopējā interese. Ņemot vērā, ka dabas aizsardzības sistēma Latvijā ir vēsturiski veidojusies pa posmiem un fragmentāri, tajā ir vieta uzlabojumiem, kā arī iespējas attīstībai. Sabiedrības viedoklis ļauj virzīties uz tādu Latvijas dabas aizsardzības sistēmu, kas būtu labi funkcionējoša, zinātniski pamatota, stabila un ikvienam izprotama, tāpēc aicinu ikvienu piedalīties aptaujā, ” saka Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Andris Širovs.

No 1. septembra līdz 31. oktobrim paralēli notiks klātienes aptaujas, mērķtiecīgi sasniedzot nepieciešamās sabiedrības grupas, lai aptaujas rezultāti reprezentētu visas sabiedrības viedokli kopumā. Aptaujas dati tiks apkopoti līdz 2025. gada aprīlim, datu publicēšana plānota nākamā gada jūnijā.

Aptaujas rezultāti tiks nodoti valsts dabas aizsardzības politikas veidotājiem un izmantoti, lai efektīvāk plānotu un rīkotos dabas vērtību saglabāšanā, tostarp apsaimniekošanā un sabiedrības izglītošanā.

Aptauja notiek Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā LIFE integrētajā projektā LatViaNature. Projekta gaitā sabiedrības viedokļa apzināšana tiek veikta trīs reizes – 2021. gadā, 2024. gadā un 2028. gadā. Pirmās sabiedrības aptaujas rezultāti pieejami šeit: https://ej.uz/dabas_aizsardzibas_aptauja_I.

Atšķirībā no projekta sākuma posma aptaujas, šogad paralēli Latvijas iedzīvotāju aptaujai tiek veikta arī ārvalstu tūristu aptauja, ar mērķi noskaidrot viņu pieredzējumu, Latvijā atpūšoties un ceļojot dabā. Anketa ārvalstu tūristiem pieejama šeit: https://ej.uz/tourists_EN. “Aicinām dalīties ar šo anketu ar saviem ārvalstu draugiem, paziņām, kolēģiem, kas ir apmeklējuši Latviju un bijuši ārpus pilsētām pēdējā gada laikā,” saka Andris Širovs.

Aptauja tiek veikta projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010, LIFE-IP LatViaNature) ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

 

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde 

Vidzemes Augstskola sadarbosies ar Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāziju

Lai attīstītu sadarbību pētniecībā, kā arī interešu izglītībā un pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanā, 10. jūlijā, Vidzemes Augstskolas rektore Agnese Dāvidsone parakstīja līgumu ar Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktori Ilvu Lakuču.

Jau nākamajā mācību gadā gan skolēniem, gan viņu pedagogiem būs jaunas iespējas, kas tiks īstenotas kopā ar Vidzemes Augstskolas mācībspēkiem.

Jāpiebilst, ka Vidzemes Augstskola jau ilgstoši veido sadarbības tīklu ar reģiona izglītības iestādēm, piedāvājot iespēju skolu pedagogiem paaugstināt savu kvalifikāciju, bet izglītojamiem - papildu iespējas, zināšanas, priekšstatu par nākotnes profesiju u.tml. valmieras novadā ViA ir ļoti sekmīga sadarbība ar Valmieras Valsts ģimnāziju. Vasaras sākumā ViA noslēdza sadarbības līgumu ar Madonas Valsts ģimnāziju. Uzsāktas sarunas par sadarbību ar Salacgrīvas vidusskolu u.c. izglītības iestādēm.

Vidzemes Augstskola biedra statusā pievienojusies asociācijai "Latvijas Koks"

Spēcinot līdzšinējo sadarbību, Vidzemes Augstskola biedra statusā pievienojusies asociācijai "Latvijas Koks".

ViA un "Latvijas Koks" sadarbības līgumu noslēdza februārī un maijā organizēja kopīgu konferenci par bioekonomikas attīstību Latvijā. Asociācija "Latvijas Koks" apvieno Latvijas meža nozares lielākos uzņēmumus, profesionālās un augstākās izglītības iestādes un zinātnes organizācijas, ar mērķi veidot sinerģiju starp izglītību, ražošanu un zinātni. "LatvijasKoks" arī aktīvi iesaistās izglītības kvalitātes pilnveidē, mūžizglītības attīstībā, kā arī cilvēkkapitāla piesaistē un noturēšanā meža un saistītajās nozarēs.

Savukārt ViA īsteno 15 studiju programmas piecos virzienos: biznesa vadība, informācijas tehnoloģijas, komunikācija, mediji un pārvaldība, tūrisms un atpūta, būvniecība un tās visas ir saistītas ar nepieciešamām zināšanām un kompetencēm meža un saistītajās nozarēs. Tāpēc arī līgums noslēgts par sadarbību visos studiju virzienos.

Aicinām uz pēdējo atvērto durvju dienu ViA pirms vienotās uzņemšanas sākuma

No 16. jūlija sāksies vienotā pieteikšanās pamatstudijām Latvijas augstskolās.

Ja vēl neesi izlēmis vai arī vēlies pārliecināties par savu izvēli studēt tieši Vidzemes Augstskolā, aicinām uz PĒDĒJO atvērto durvju dienu "ATVER DURVIS IZAUGSMEI!" pirms vienotās uzņemšanas sākuma.

📅 Sestdien, 13. jūlijā

⏰ 10.00 vai 13.00

🏛️ Tērbatas ielā 10, Valmierā

Kas Tevi sagaida?

✅Tikšanās un sarunas brīvā un nepiespiestā atmosfērā, lai uzzinātu, visu par un ap studiju iespējām un nosacījumiem Vidzemes Augstskolā.

✅Sēsim savas karjeras sēklas nākotnes izaugsmei jeb varēs pildīt karjeras testu "Kurš augs esi Tu?"

✅Iespēja ielūkoties auditorijās, laboratorijās u.tml.

Lai piedalītos, nav iepriekš jāpiesakās!

Nāc, atver savas durvis uz Vidzemes Augstskolu un savu nākotni!

ViA atjauno sadarbības līgumu ar basketbola klubu “Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola”

27. jūnijā Vidzemes Augstskolas rektore Agnese Dāvidsone, ViA studentu apvienība parakstīja atjaunoto sadarbības līgumu ar basketbola kluba “Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola” valdes locekli Robertu Zeili.

Vidzemes Augstskola atjaunotajā sadarbības līgumā kluba basketbolistiem nodrošinās sešas studiju vietas ar 100% atlaidi studiju maksai sekmīgu studiju gadījumā u.c. atbalstošus nosacījumus, ja sportisti vēlēsies apvienot profesionāla sportista karjeru ar augstākās izglītības apguvi.


Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI