BIBLIOTĒKAS ABONĒTĀS DATUBĀZES

PAR DATUBĀZĒM

Piekļuve datubāzēm ārpus VIA telpām šeit

Valmieras bibliotēkas abonētās datubāzes šeit

Vairāk informācijas un video palīgi abonēto datubāzu izmantošanā pieejami studiju vides Moodle sadaļā Bibliotēka, kursa nosaukums "Bibliotēkas informācijas resursu izmantošana".

 

EBSCO

Piekļuves saite

EBSCO -  ir daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platforma, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm.

Tematiskais aptvērums: Humanitārās, sociālās, eksaktās un dabas zinātnes ( politika, vēsture, psiholoģija, filozofija, ētika,  ģeogrāfija, bioloģija, ķīmija, matemātika, fizika u.c.

 Video ceļvedis

Palīgs datubāzes izmantošanā

 

SCIENCEDIRECT

Piekļuves saite

ScienceDirect ir viena no pasaulē lielākajām zinātnisko, tehnisko un medicīnas rakstu datubāzēm, kas aptver izdevniecības Elsevier Science žurnālu  pilntekstus. Datubāzē ir informācija par vairākiem tūkstošiem žurnālu un grāmatu. Piekļuve pilniem tekstiem un atvērtās piekļuves (open access) tekstiem, apzīmēta ar zaļu simbolu.

Tematiskais aptvērums: Eksaktās zinātnes, tehniskās zinātnes, sociālās un humanitārā zinātnes.

Palīgs datubāzes izmantošanā

Elsevier tiešsaistes semināru grafiks .

 

WEB OF SCIENCE

Piekļuves saite

Web of Science ir vadošā elektronisko resursu pētniecības platforma, kuru veido kompānija Clarivate Analytics. Vienota platforma nodrošina integrētu pieeju augstas kvalitātes literatūrai, palīdz atrast jaunākās un nozīmīgākās zinātniskās publikācijas augsta ietekmes faktora žurnālos, konferenču krājumos u. c. kā arī parāda zinātnisko publikāciju citēšanu. 

Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes, eksaktās zinātnes

Web of Science apmācību portāls

Video pamācības angļu valodā

 

BIBLIOGRĀFISKĀ, PILNTEKSTU UN CITĒJAMĪBAS DATUBĀZE SCOPUS

Piekļuves saite

Scopus (izdevējs Elsevier) ir pētnieciskās literatūras bibliogrāfiskās citējamības datubāze, Datubāzē norādīts zinātnisko rakstu citējamības indekss. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami ViA abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā.

Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes, eksaktās zinātnes

Palīgs datu bāzes izmantošanā

Elsevier tiešsaistes semināru grafiks .

 

UNWTO WORLD TOURISM BAROMETER

UNWTO World Tourism Barometer ir ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UNWTO) izdevums. Tiek izdots angļu, franču, spāņu un krievu valodā.

Piekļuve izdevumam angļu valodā šeit

UNWTO Yearbook of Tourism Statistics, Data 2016 – 2020, 2022 Edition and Compendium 2022  ANO Pasaules tūrisma organizācijas Tūrisma statistikas Gadagrāmata 2022  un Apkopojums 2022. pieejami šeit.

Tūrisma statistikas apkopojumi 2020, 2021 pieejami šeit.

TRAVELNEWS.LV

Piekļuves saite

Travelnews.lv - palīgs tūrisma profesionāļiem (nozares ziņas, ziņu arhīvs, vēstkopas u.c. profesionālā informācija).

JURISTA VĀRDS

"Jurista Vārds ir lielākais specializētais, tieslietām veltītais nedēļas izdevums Latvijā. Žurnāla darbība cieši saistīta ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu. Pieeja bibliotēkā vai rakstot [email protected]

Videogids kā lietot  žurnāla "Jurista vārdsdigitālo arhīvu šeit.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI