IZSTĀDES

"INOVĀCIJAS UN ..."

 

Ieskaties virtuālajā izstādē "Inovācijas un radošums  e-grāmatās"

ViA bibliotēkas virtuālā izstāde atgādina kur un kā meklēt e-grāmatas  par inovācijām un radošumu.

Izstādes sākums šeit.

Inovācijas


IEDVESMAI UN ATBALSTAM

 

ViA bibliotēkas virtuālā izstāde  "Kā (uz)rakstīt..."  studentu, docētāju un pētnieku iedvesmai un atbalstam gada projekta, bakalaura, maģistra darba vai pētījuma rakstīšanas procesā.

Izstādes sākums šeit


DZIMTĀS VALODAS DIENA

 

21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu.

Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai un dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Bibliotēkas 2.stāvā apskatāma grāmatu izstāde, kas veltīta  valodu apguvei.

Virtuālā izstāde šeit.


DĀVINĀJUMI VIA BIBLIOTĒKAI

 

Paldies, dāvinātājiem! 

2021.gadā ViA bibliotēka kā dāvinājumu saņēmusi 62 grāmatas. 

Dāvinājumu izstāde skatāma šeit.


CEĻVEDIS MEŽTAKA- ZIEMEĻU DAĻA

 

Cauri Valmierai vijas Mežtakas Ziemeļu daļas posms "Valmiera-Strenči". Mērojot šo maršrutu ir lieliska iespēja aplūkot arī Valmieras integrēto bibliotēku.

Paldies HESPI pētniekam Jurim Smaļinskim par dāvinājumu!

Vairāk par ceļvedi varat uzzināt šeit.

Mežtaka- Ziemeļu daļa ceļvedis arī angļu, igauņu, krievu, vācu valodā šeit.


IZSTĀDE "A. DĀVIDSONES DĀVINĀJUMS "

 

Vidzemes Augstskolas bibliotēka saņem grāmatu dāvinājumu.

ViA bibliotēka no ViA Sociālo zinātņu fakultātes asociētās profesores Agneses Dāvidsones saņēma vērtīgu grāmatu dāvinājumu.

Grāmatas noderēs ikvienam studentam un pētniekam, kas interesējas par Medijpratības un Mediju socioloģijas jautājumiem.

Aprīļa mēnesī ikviens bibliotēkas apmeklētājs var iepazīties ar dāvinājumu grāmatu jaunumu izstādē ViB 2.stāvā.

Paldies par grāmatu dāvinājumu Agnesei Dāvidsonei.

Ar grāmatu sarakstu var iepazīties šeit.


GRĀMATU IZSTĀDE - IKZ

 

Studiju virziena "Informācijas un komunikācijas zinātnes" (IKZ) akreditācijas ekspertu vizītes laikā, Valmieras integrētajā bibliotēkas 2.stāvā no 27. janvāra līdz 28.janvārim, apskatāma tematiskā grāmatu izstāde.

Izstādes grāmatu saraksts pieejams šeit.


VIDZEMES AUGSTSKOLAS DOCĒTĀJU UN PĒTNIEKU ZINĀTNISKO PUBLIKĀCIJU IZSTĀDE

 

Valmieras integrētās bibliotēkas 2.stāvā aicinām iepazīties ar Vidzemes Augstskolas docētāju un pētnieku  zinātniskajām publikācijām, kas izdotas  2019.gadā. Publikācijas ir neatsverams ieguldījums ne tikai studiju procesā, bet nozares attīstībā kopumā. Jāatzīmē, ka izstādē redzamās publikācijas, ko bibliotēka ir ieguvusi savā krājumā, ir tikai daļa no izdotajiem docētāju un pētnieku darbiem.

Visvairāk veiktie pētījumi ir šādās zinātniski pētnieciskās nozarēs:

  • Dabaszinātnes;
  • Humanitārās un mākslas zinātnes;
  • Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
  • Sociālās zinātnes.

Izstāde ir apskatāma līdz 28.februārim.

ViA docētāju un pētnieku publikāciju saraksts ir pieejams šeit.


GRĀMATU IZSTĀDE "EKONOMIKAS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN VADĪBAS ZINĀTNES" JAUNIEGUVUMI

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Ventspils Augstskolas (VeA) un Vidzemes Augstskolas (ViA) kopīgā doktora studiju programmas “Ekonomikas un  uzņēmējdarbības studijas” licencēšanai, Valmieras integrētās bibliotēkas 2. stāvā 17. decembrī apskatāma tematiskā grāmatu izstāde "Ekonomikas, uzņēmējdarbības un vadibas zinātnes" jaunieguvumi.

Grāmatu saraksts ir pieejams šeit.


RAKSTU KRĀJUMS “LATVIJA. PĀRSKATS PAR TAUTAS ATTĪSTĪBU 2017/2018. SABIEDRISKĀ LABUMA RADĪŠANA UN KOLEKTĪVO UN RESURSU NOSARGĀŠANA LATVIJĀ.”

 

Valmieras integrētās bibliotēkas 2. stāvā aicinām iepazīties ar Latvijas Universitātes izdoto rakstu krājumu “Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2017/2018. Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo un resursu nosargāšana Latvijā.” Krājuma veidošanā savu ieguldījumu devuši ViA mācībspēki – profesore Sarmīte Rozentāle un lektore Iveta Druva-Druvaskalne. Autoru sagatavotā nodaļa “Lauku telpas dzīvotspēja” aplūko lauku telpu kā sabiedrisku labumu, raksturojot tās funkciju maiņu vēsturiskajā attīstībā, kā arī analizējot lauku dzīvotspēju mūsdienās.

Iepazīties ar pilnu krājuma tekstu iespējams šeit. 


IZSTĀDE "STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA UN PĀRVALDĪBA / STRATEGIC COMMUNICATION AND GOVERNANCE"

 

Maģistra studiju programmas “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” licencēšanai, Valmieras integrētās bibliotēkas 2.stāvā no 12. jūlija līdz 19.jūlijam apskatāma tematiskā grāmatu izstāde "Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība / Strategic Communication and Governance".

Grāmatu saraksts pieejams šeit


IZSTĀDE "PAPLAŠINĀTĀS UN VIRTUĀLĀS REALITĀTES (AR/VR) HAKATONS / THE AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY (AR/VR) HACKATHON"

 

No 26. līdz 28.aprīlim Vidzemes Augstskolā, Valmierā, Tērbatas ielā 10 norisināsies trešais inovatīvais "Paplašinātās un virtuālās realitātes (AR/VR) hakatons" / "The augmented and virtual reality (AR/VR) hackathon – 2019".

Uzzināt vairāk:

http://va.lv/lv/jaunakais/notikumi/arvr-hackathon

http://hackathon.lv/

Valmieras integrētās bibliotēkas 2.stāvā no 19.aprīļa līdz 2.maijam pasākumam veltīta grāmatu izstāde.

Grāmatu saraksts pieejams šeit.


IZSTĀDE “SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI” / “SOCIETY. TECHNOLOGY. SOLUTIONS”

 

25. un 26.aprīlī Vidzemes Augstskolā, Valmierā, Cēsu ielā 4 notiks Starptautiskā zinātniski praktiskā konference un un ViA 12.Studentu pētniecisko darbu konference “Sabiedrība. Tehnoloģijas. Risinājumi” / International Scientific Conference and the 12th Student Research Conference “Society. Technology. Solutions”.

Uzzināt vairāk:

http://va.lv/lv/zinatne/zinatniskie-pasakumi

http://va.lv/en/research/scientific-events

http://va.lv/lv/jaunakais/zinas/vidzemes-augstskolas-starptautiskaja-konference-sniegs-parskatu-par-jaunakajiem

http://va.lv/lv/jaunakais/notikumi/via-12studentu-petniecisko-darbu-konference

https://conferences.va.lv/index.php/SRC/SRC12/schedConf/overview

Valmieras integrētās bibliotēkas 2.stāvā no 19.aprīļa – 02.maijam pasākumam veltīta grāmatu izstāde.

Grāmatu saraksts pieejams šeit.


GRĀMATU IZSTĀDE "SOĻI TEKSTĀ"

 

Otrdien, 2.aprīlī pl. 17.30 notiks radošās rakstīšanas meistardarbnīca Valmieras integrētajā bibliotēkā: Anžela Jurāne-Brēmane (Vidzemes Augstskola) – “Soļi tekstā”.  

Anžela Jurāne-Brēmane: "Varbūt tie būs Tavi pirmie soļi tekstā. Varbūt tas būs ikgadējais pavasara rakstītprieks. Varbūt mēģinājums norakstīt nost smagumu dvēselē. Atnāc un uzraksti kaut ko! Sev un citiem par prieku."

Valmieras integrētās bibliotēkas 2. stāvā no 1. līdz 6. aprīlim pasākumam veltīta grāmatu izstāde “Soļi tekstā”.

Ieeja bez maksas.

Grāmatu saraksts pieejams šeit.


IZSTĀDE "DIGITĀLĀ NEDĒĻA - 2019" / "DIGITAL WEEK - 2019"

 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2019. gadā no 25. līdz 29. martam organizē “Eiropas Digitālo nedēļu” Latvijā.

Valmieras integrētās bibliotēkas 2. stāvā no 22. marta līdz 5. aprīlim pasākumam veltīta grāmatu izstāde „Digitālā nedēļa – 2019” (Digital week – 2019).

Uzzini vairāk  par „Digitālo nedēļu – 2019”: 

http://eprasmes.lv/

https://alldigitalweek.eu/

Grāmatu saraksts pieejams šeit


IZSTĀDE –  "MEDIA LITERACY AND DEMOCRACY-BALTIC PERSPECTIVE"

 

2018.gada no 19. – 30.jūnijam Vidzemes Augstskolā norisinājās Baltijas Starptautiskā Vasaras skola (BISS).

Valmieras integrētās bibliotēkas 2. stāvā no 19. jūnija līdz 2. jūlijam notiek pasākumam veltīta grāmatu izstāde "Media Literacy and Democracy – Baltic Perspective" .

Grāmatu saraksts pieejams šeit


IZSTĀDE "STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA UN PĀRVALDĪBA / STRATEGIC COMMUNICATION AND GOVERNANCE"

 

Maģistru programmas nosaukuma maiņai, Valmieras integrētās bibliotēkas 2. stāvā no 25. jūnija līdz 27.jūnijam notiek veltīta tematiskā grāmatu izstāde "Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība / Strategic Communication and Governance".

Grāmatu saraksts ir pieejams šeit


IZSTĀDE "KIBERDROŠĪBAS INŽENIERIJA / CYBERSECURITY ENGINEERING"

 

Maģistru programmas licencēšanai, Valmieras integrētās bibliotēkas 2.stāvā no 3.maija līdz 17. maijam apskatāma grāmatu izstāde "Kiberdrošības inženierija / Cybersecurity Engineering".

Grāmatu saraksts ir pieejams šeit


IZSTĀDE "HAKATONS "PAPILDINĀTĀ UN VIRTUĀLĀ REALITĀTE (AR/VR)"/"AUGMENTED REALITY & VIRTUAL REALITY"

 

2018.gada no 27. līdz 29. aprīlim Vidzemes Augstskolā norisinājās inovatīvais papildinātās un virtuālās realitātes (AR/VR) pasākums "Hackathon 2018".

Valmieras integrētās bibliotēkas 2.stāvā no 3. aprīļa līdz 2. maijam pasākumam veltīta grāmatu "Papildinātā un virtuālā realitāte  (AR/VR)"/"Augmented reality & virtual reality" izstāde.

Grāmatu saraksts pieejams šeit


IZSTĀDE "MEDIJU INFORMĀCIJAS PRATĪBA / MEDIA AND INFORMATION LITERACY"

 

Maģistru programmas licencēšanai, Valmieras integrētās bibliotēkas 2. stāvā no 13. aprīļa līdz 18. aprīlim apskatāma grāmatu izstāde "Mediju un informācijas pratība / Media and information literacy".

Grāmatu saraksts ir pieejams šeit


IZSTĀDE "VIDZEMES FORUMS 2017"

 

2017. gada 16. februārī  Vidzemes Augstskolā (ViA), Tērbatas ielā 10, norisinās Vidzemes forums “Viedā ekonomika: zinātne, tehnoloģijas un inovācijas”.

Foruma ietvaros Valmieras integrētās bibliotēkas 2. stāvā no 16. februāra līdz 3. martam apskatāma grāmatu izstāde, kurā var iepazīties ar jaunākajām ViA docētāju publikācijām un pētījumiem.

Grāmatu saraksts pieejams šeit


IZSTĀDE - "ZIEMEĻVIDZEMES BIOSFĒRAS REZERVĀTAM – 20"

 

2017.gada 30.novembrī un 1.decembrī, Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes Augstskola rīkoja Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktisko konferenci "Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk".

Valmieras integrētās bibliotēkas 2.stāvā no 24.novembra līdz 8.decembrim konferencei veltīta grāmatu un Vidzemes Augstskolas docētāju un studentu pētījumu izstāde "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātam – 20".


IZSTĀDE “ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBAS LATVIJĀ DĀVINĀJUMS”

 

Valmieras integrētās bibliotēkas 2.stāvā no 2016. gada 17.oktobra līdz 30.novembrim apskatāma grāmatu izstāde “Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības Latvijā dāvinājums”.

Izstādē var iepazīties ar grāmatām par mūsdienu Ķīnu, tās politiku, ekonomiku un sabiedrību, Ķīnas vēsturi, kultūru, mākslu, ķīniešu valodu un hieroglifiem, reliģiju, ģeogrāfiju un arhitektūru. Grāmatas  ir angļu valodā, daļa – paralēli ķīniešu un angļu valodā.  

Grāmatu saraksts pieejams šeit


IZSTĀDE - "LIELBRITĀNIJAS VĒSTNIECĪBAS LATVIJĀ DĀVINĀJUMS"

 

2016. gada 30. septembrī Vidzemes Augstskolā viesojās Lielbritānijas vēstniecības Rīgā misijas vadītājs Tims Kolijs un vizītes laikā dāvināja grāmatu https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx/bibliographic?id=139710. Grāmata apskatāma Valmieras integrētajā bibliotēkā.


IZSTĀDE “TŪRISMA STRATĒĢISKĀ VADĪBA KONKURĒTSPĒJAI"

 

Valmieras integrētās bibliotēkas 2.stāvā no 15.septembra līdz 16.septembrim apskatāma tematiskā grāmatu izstāde -resursi programmai  "Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai".

Resursu saraksts ir pieejams šeit.


IZSTĀDE - VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANA

 

Studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldīšana"(BV) akreditācijas ekspertu vizites laikā, Valmieras integrētās bibliotēkas 2.stāvā no 9.februāra līdz 10.februārim, apskatāma tematiskā grāmatu izstāde. 

Izstādes grāmatu saraksts pieejams šeit

.


SANTAS LEMŠAS PROMOCIJAS DARBS

 

2024. gada 22. februārī Promocijas padomes atklātā sēdē Santa Lemša aizstāvēs promocijas darbu "Augstākās analītikas ieviešanas izaicinājumi Latvijas organizācijās" / "Challenges of Advanced Analytics Adoption in the Organizations of Latvia".

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Vidzemes Augstskolas bibliotēkā, Valmierā, Cēsu ielā 4.

Ar promocijas darba elektronisko versiju varat iepazīties šeit.


IEVAS ZAUMANES PROMOCIJAS DARBS

 

2024. gada 22. februārī Promocijas padomes atklātā sēdē Ieva Zaumane aizstāvēs promocijas darbu "Uzņēmuma iekšējās komunikācijas funkcijas stratēģiskā vadība".

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Vidzemes Augstskolas bibliotēkā, Valmierā, Cēsu ielā 4.

Ar promocijas darba elektronisko versiju varat iepazīties šeit.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI