PAKALPOJUMI

Konsultācijas un nodarbības bibliotēkas resursu izmantošanā

Studentiem, akadēmiskajam personālam un citiem interesentiem piedāvājam iespēju pieteikties uz individuālām / grupu konsultācijām par bibliotēkas resursu un pakalpojumu izmantošanu.

 • Elektroniskie katalogi, 
 • Vienotais meklētājs PRIMO
 • ViA veidotās datubāzes
 • ViA abonētās tiešsaistes datubāzes

Nodarbību pielāgosim un palīdzēsim mācīties meklēt informāciju saskaņā ar Jūsu izvēlēto tēmu.

Pieteikšanās klātienē vai rakstot uz e-pastu [email protected]


Grāmatu un citu resursu izsniegšana

Grāmatas, žurnālus un DVD  uz mājām izsniedzam tikai  bibliotēkā reģistrētam lietotājam. Katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē nepieciešams uzrādīt savu Lasītāja karti, eID karti vai ViA studenta karti.

Izsniegto dokumentu lietošanas termiņi:

nozaru literatūras(zaļa uzlīme)  grāmatas, DVD– 14 dienas
mācību grāmatas (dzeltena uzlīme) – uz semestri vai kursa laiku 
lasītavas (sarkana uzlīme) no ViA krājuma -“Nakts abonements*”
Valmieras bibliotēkas  lasītavas eksemplārus uz mājām neizsniedz

daiļliteratūras grāmatas – 30 dienas
filmu DVD un mūzikas CD  (vienā reizē izsniedz ne vairāk kā 5 diskus) – 7 dienas
žurnāli – 7 dienas (neizsniedz jaunāko numuru, ja tas ir vienīgais eksemplārs)
Bērnu apkalpošanas nodaļas grāmatas – 30 dienas

*Nakts abonements – iespēja patapināt lasītavas informācijas resursus ārpus bibliotēkas darba laika.

Grāmatu rezervēšanu , termiņu pagarināšanu reģistrētie lietotāji var veikt, izmantojot pakalpojumu Mana bibliotēka vai zvanot :   +371 26664430 , +371 26667919


Individuālās un grupu lasītavas

Bibliotēkas reģistrētiem lietotājiem pieejamas:

 • 4 individuālās lasītavas, kas paredzētas 1-2 cilvēkiem  (A, B, C, D). Ar datoriem aprīkotas (B,C, D)
 • 2 grupu telpas (I, II). Grupu telpas paredzētas 10-12 cilvēkiem.

Lai izmantotu individuālās lasītavas vai grupu telpas, jāreģistrējas pie bibliotekāra.
Paredzētais darba ilgums vienam lietotājam vai vienai lietotāju grupai ir līdz 2 stundām. Telpu var izmantot ilgāk, saskaņojot to ar bibliotekāru.

Ja plānotā darba laikā lietotājs atstāj telpu, pie bibliotekāra var saņemt atslēgu un aizslēgt telpu. Beidzot darbu, atslēga jānodod.

Lasītavas var rezervēt:

 • pie bibliotēkas darbiniekiem 2. stāvā
 • zvanot pa telefonu 26664430
 • rakstot uz e-pastu : bibl.info[at]va.lv

Datorlasītava

Interneta un datoru izmantošanu ir bez maksas. 2.stāvā Nozaru lasītavā pieejami datori (Nr.1., 2., 3., 4) ar datu apstrādes programmu PSPP.

Datorlaika rezervēšana: [email protected],  +37126664430 vai klātienē.


Starpbibliotēku abonements (SBA)

Starpbibliotēku abonements (SBA) –iespēja pasūtīt grāmatas vai rakstus, kas nav pieejami ViA bibliotēkā, no citām bibliotēkām.

Kā veikt pasūtījumu?

I  Nosūtot  uz e-pastu [email protected]:

 • grāmatas bibliogrāfisko informāciju - autors, nosaukums, izdošanas gads, ISBN;
 • raksta bibliogrāfisko informāciju - autors, raksta nosaukums, žurnāla nosaukums, izdošanas gads, numurs, lappuses, DOI.

 II  Bibliotēkā uz vietas.

Pieprasījuma izpildes un izdevuma izmantošanas termiņu nosaka bibliotēka, no kuras tas tiek pasūtīts.

Par pasūtītā izdevuma saņemšanu vai atteikumu, lietotājs tiek informēts.

SBA kārtā saņemtās grāmatas no LNB paredzētas lietošanai bibliotēkā uz vietas.


ISBN piešķiršana

Lai radītu vienotu sistēmu, kādā tiek piešķirti ISBN (Starptautiskais grāmatas standartnumurs - International Standard Book Number) numuri Vidzemes Augstskolas izdevumiem, ir noteikta šāda kārtība:

 • par zinātnisko, akadēmisko un metodisko izdevumu publicēšanu lēmumu pieņem fakultātes Domes sēdē/Valodu un studiju eksaminācijas centra kopsapulcē, izrakstu no sēdes/kopsapulces protokola un krājuma materiāla izdruku iesniedz rektora palīdzei-zinātniskajai sekretārei;
 • rektora palīdze-zinātniskā sekretāre virza materiālu izskatīšanai un saskaņošanai akadēmiskajam un zinātņu prorektoram;
 • akadēmiskais un zinātņu prorektors vīzē iesniegto materiālu Bibliotēkai;
 • pamatojoties uz akadēmiskā un zinātņu prorektora saskaņojumu, Bibliotēka informē atbildīgo par izdevumu par piešķirto ISBN numuru.

/Par kārtību, kādā tiek piešķirti ISBN numuri, rīkojums Nr.53-r, 22.07.2010./

 

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI