PROJEKTI

CineGame Ukraine

Logo

Eiropas pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa”

apakšprogrammas “Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātes” konkursa “MSCA4Ukraine” projekts

“Pētniecībā balstīta digitāla mākslas spēle par Ukrainas kino ar mērķi atbalstīt kinematogrāfisko izglītību un prasmes veidot kino naratīvu”

Sadarbībā ar Harkivas Valsts Kultūras akadēmiju

Projekta nr. 1233058

Īstenošanas laiks: 01/04/2023-31/03/2025

Personāls: PhD, HESPI viespētniece Jūlija Kovaļenko, zinātniskā vadītāja Ieva Gintere

Budžets: 146 659,20 EUR

Projekta īstenošanas laikā paredzēts veidot izglītojošu virtuālu vidi “CineGame Ukraine”, kuras mērķis ir popularizēt mūsdienu Ukrainas kino, kā arī, sadarbojoties ar Harkivas Kultūras akadēmiju, atbalstīt kinematogrāfijas studentus kino naratīva veidošanas procesā un laikmetīgās estētikas studijās.
Projekts paredz mūsdienu kultūras mantojuma un nopietno mākslas spēļu (serious art games) tālāku attīstību, kas Vidzemes Augstskolā noris jau kopš 2018. gada.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI