VIRTUĀLĀ REALITĀTE UN VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS

Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas

Studiju programma ir licencēta akreditētā studiju virzienā "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne".


Pēdējos gados liela uzmanība ir pievērsta virtuālajai realitātei un mobilajām tehnoloģijām. Tomēr, neraugoties uz straujo attīstību, virtuālā realitātes tehnoloģijas joprojām ir sākuma stadijā. Profesionālās maģistra studijas piedāvā plašas zināšanas, koncentrējoties uz galvenajām mobilo tehnoloģiju un virtuālās realitātes jomām. Studenti mācās ar profesionāļiem no virtuālās un mobilās tehnoloģijas nozares, kā arī pētniekiem, kas strādā šajā jomā. Studentiem, kas absolvē studiju programmu, ir izpratne par aktuālajiem nozares jautājumiem, prasmes un pieredze, lai veicinātu novatoriskus risinājumus. Studiju laikā studentiem ir iespēja uzlabot savas zināšanas un prasmes un izstrādāt savus individuālos studiju darbus virtuālajā un paplašinātās realitātes un mobilo tehnoloģiju laboratorijās ar modernām iekārtām.

Vairāk informācijas: [email protected].


 IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA

Profesionālais maģistra grāds virtuālās realitātes un viedajās tehnoloģijās

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2029.gada 24. oktobrim.

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas 

STUDIJU ILGUMS

1.5 gadi (3 semestri)

STUDIJU VALODA

Latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students. Papildu prasība studiju uzsākšanai - angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025.AK.G.

10*

*(8 no 10 budžeta vietām 1.kursam tiek piešķirtas (ar pārskatīšanas vai izvērtēšanas iespējām) uz periodu līdz 2024.gada rudens semestra noslēgumam)

STUDIJU MAKSA 2024./2025 AK.G.

EUR 5043*

*Šī ir pilnā studiju maksa vienam akadēmiskajam gadam. Ja vēlies noskaidrot sev pieejamo studiju maksas atlaidi, dodies uz STUDIJU MAKSAS ATLAIDES.

LEKCIJU NORISE

Ceturtdienās no plkst. 17:30, piektdienās no 9:00 un sestdienās no 9:00. (atbilstoši normatīvajiem aktiem, lekcijas tiek plānotas gan klātienē, gan attālināti).


UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

Nepieciešama iepriekšēja izglītība:

 • profesionālais bakalaura grāds, kas iegūts pilna laika studijās, pabeidzot vismaz četrus gadus ilgu studiju programmu IT, IKT vai līdzīgā jomā.
 • otrā līmeņa profesionālā (vai tam pielīdzināmu*) augstākā izglītība, profesionālā kvalifikācija informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnēs. 

* Papildu informācija par uzņemšanu pieejama, sazinoties ar ViA Studiju un mūžizglītības grupu. Piesakies konsultācijai, lai noskaidrotu iespējas studēt programmā!

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • Pase vai identifikācijas karte (eID);
 • Augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
 • CV (Eiropas forma);
 • Angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments (studijām angļu valodā);
 • Kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu.

* Papildu informācija par uzņemšanu pieejama, sazinoties ar ViA Studiju un mūžizglītības grupu. Piesakies konsultācijai, lai noskaidrotu iespējas studēt programmā!

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.


UZŅEMŠANA 2024

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (va.lv)

MAĢISTRANTŪRA (va.lv)

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS, no 1.marta līdz 20.augustam (plkst.14:00), reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā  Apply online! Vidzeme University of Applied Sciences

Dokumentu reģistrācija doktora studiju programmās – EUR 20,00 par studiju programmu

ViA Rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Tērbatas iela 10, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003    

Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk norādītā parauga:  21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

KĀPĒC STUDĒT "VIRTUĀLO REALITĀTI UN VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS"?
 

Programma izstrādāta sadarbībā ar vadošajiem Latvijas virtuālās un papildinātās realitātes (VR/AR) uzņēmumiem, kuri savus risinājumus piedāvā un īsteno visā pasaulē. ViA un sadarbības universitāšu profesoriem un docētājiem, studiju procesā pievienojas arī VR/AR uzņēmumu vieslektori, kuri dalās savā pieredzē un piedāvā inovatīvākos un aktuālākos jomas izaicinājumus, kurus studenti īsteno studiju moduļu ietvaros. Prakse ļauj jaunizstrādātos risinājumus ieviest reālajā dzīvē.

Studiju kursos un studiju procesā īstenotajiem projektiem ir pieejama jaunākā un modernākā virtuālās un papildinātās realitātes aparatūra un programmatūra. Aprīkota moderna laboratorija ar 20 komplektiem, kuri ietver augstas veiktspējas datorus, VR/AR iekārtas no tādiem ražotājiem kā Meta, Daqri, ODG, MicrosoftMagicLeap, Neuron, Samsung, Vive, Oculus, MSI, Google, Vuzix u.c.

Programma tiek īstenota latviešu un angļu valodā. Programmas īstenošanā iekļautas inovatīvas studiju metodes un modernākās tehnoloģijas, apvienojot universitāšu pieredzi no radniecīgām programmām Eiropā un pasaulē, kur tiek sagatavoti kvalificēti speciālisti VR/AR sistēmu izstrādē, izstrādājot risinājumus tādām jomām kā industriālā apmācība, medicīna un veselības aprūpe, loģistika, arhitektūra, pilsētvides plānošana, tūrisms, vēsture, mārketings, māksla, izklaide u.c.

 

Drošība ir kļuvusi par plašu un sarežģītu jēdzienu, un mums kā indivīdiem, kā arī valstu un organizāciju pārstāvjiem ir svarīgi būt kompetentiem jautājumos, kas saistīti ar mediju pratību, stratēģisko komunikāciju, tehnoloģijām un kiberdrošību. Vidzemes Augstskola piedāvā izglītību, kas sagatavo speciālistus ar prasmēm:

✔️Mediju un informācijas pratībā

✔️Stratēģiskajā komunikācijā un pārvaldībā

✔️Virtuālajā realitātē un viedajās tehnoloģijās

✔️Kiberdrošības inženierijā

Studiju programmas saturs

Studiju programma sniegs zināšanas par VR/AR tehnoloģijām, to pielietojumu un lomu inovācijās. Tās ietvaros, studentiem būs iespēja strādāt pie reāliem nozares izaicinājumiem un sadarboties ar tajā strādājošiem profesionāļiem, kas atļaus iegūt jaunas zināšanas, attīstīt reālas prasmes un kompetences veicot trīs-dimensiju satura pārvaldīšanu, programmēšanu, modelēšanu, u.c.

Studiju kursi

 • VR/AR iekārtas un fiziskās struktūra
 • Operētājsistēmas un lietotņu izstrāde mobilajām iekārtām
 • 3D grafikas programmēšana
 • Papildinātā realitāte un datorredzes algoritmi
 • Ievads mašīnmācīšanā un neironu tīklos
 • Imitāciju modelēšana un datu 3D vizualizācijas.

Dalība ikgadējā AR / VR Hackathon ir neatņemama Vidzemes Augstskolas maģistra studiju programmas "Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas" sastāvdaļa.

KARJERA

Studiju programma sagatavos augsti kvalificētos virtuālas un papildinātās realitātēs (VR/AR) speciālistus, kuru spējas būs vērtīgas gan darba tirgū, gan lietišķajā pētniecībā. Absolventi varēs pielietot savas zināšanas virtuālās un papildinātās realitātes projektu plānošanā, implementācijā un vadībā, kā arī nodrošināt VR/AR risinājumu ilgtspējīgu attīstību.

SADARBĪBAS PARTNERI
 
vr karjera
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI