MEHATRONIKA

Mehatronika ir atzīta par vienu no desmit jaunajām tehnoloģijām, kas mainīs pasauli!

 

STUDIJU PROGRAMMAS PAMATSATURS

Studiju programmā ietverts mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un iemaņu kopums – mehatronisko iekārtu projektēšana, mehatronisko iekārtu uzbūve un ekspluatācija, elektrotehnisko, elektronisko un automātikas elementu pielietošana, datortehnikas pielietošana mehatroniskās sistēmās, PLK (programmejamo loģisko kontrolleru) pielietošana un programmēšana, svešvalodu zināšanas, prasmi strādāt komandā u.c. Programmā tiek likts uzsvars uz lietišķo zināšanu apguvi ar praktisko nodarbību, mācību prakšu un kvalifikācijas darba starpniecību.


MŪSDIENĪGAS LABORATORIJAS:

Elektrotehnikas un elektronikas

laboratorija;

Mehatronikas laboratorija;

Atjaunojamās enerğijas

un energoefektivitātes laboratorija.

 
Šajā programmā iegūtās zināšanas un iemaņas ir universālas - programmas studenti un absolventi var strādāt dažādās tautsaimniecības nozarēs, kā arī radīt paši savus jaunuzņēmumus un virzīt inovatīvus risinājumus pasaules tirgos. Mehatronikas inženieri spēlē svarīgu lomu tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā. Mehatronika apvieno tādas inženierzinātņu jomas kā mehānika, elektronika un datorzinātnes, ko parasti saprotam ar mehānisko sistēmu automatizāciju. Klasiska mehatronikas sistēma ir industriālais robots, taču šodien, pateicoties straujai IT attīstībai un datu apstrādes un pārraides ātrumu pieaugumam, par mehatronikas sistēmām mēs runājam Lietu Interneta un Industry4.0 kontekstā – ražošanas un pakalpojumu procesu digitalizācija.
Dr.sc.ing. Alvis Sokolovs
MEHATRONIKAS STUDIJU VIRZIENA LEKTORS

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālais bakalaura grāds mehatronikā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Mehatronikas inženieris

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2029.gada 24.oktobrim

STUDIJU VEIDS

Pilna laika. Lekcijas notiek darbadienu vakaros un dažreiz sestdienās.

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025.AK.G.

15*

*(5 no 10 budžeta vietām 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2024.gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2024./2025.AK.G.

EUR 3735*

*Šī ir pilnā studiju maksa vienam akadēmiskajam gadam. Ja vēlies noskaidrot sev pieejamo studiju maksas atlaidi, dodies uz STUDIJU MAKSAS ATLAIDES.


 PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

 

Vidējā izglītība

CE Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā*^ (vienā no mācību satura apguves līmeņiem, kā arī pārējie reflektanta kārtotie CE);

Papildus punktus pie konkursa rezultāta var iegūt par nokārtotu augstākā mācību satura apguves līmeņa CE šādos mācību priekšmetos: FIZIKA vai MATEMĀTIKA; kā arī, ja reflektants iepriekš ieguvis profesionālo vidējo izglītību inženierzinātņu jomā.

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem: 1. - 3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo divu gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, programmēšana, matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia konkursa “Gada labākais skolēnu mācību uzņēmums” 1.-3. vietas ieguvējs -  Līderības balvas Vidzemes Augstskolas laureāts; Personas, kuras brīvprātīgi pieteikušās valsts aizsardzības dienestā un pabeigušas to, piesakoties studijām ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē, un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.795 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.


UZŅEMŠANA 2024

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (va.lv)

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

 
PIEPRASĪJUMS
Attīstoties arvien jaunākām un sarežģītākām tehnoloģijām, palielinās nepieciešamība pēc mehatronikas speciālistiem.
 

 
SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – jaunu iekārtu vadības sistēmas, bezvadu temperatūras sensoru tīkli, tehnoloģisko procesu vizualizācija, PLC programmēšana u.c.
 

 
MODERNAS LABORATORIJAS
Elektrotehnikas un elektronikas laboratorija, kurā tiek izstrādāti laboratorijas darbi tādos kursos kā PLC programmēšana un Elektronika.
 

 
CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Studentiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas ekskursijās, piemēram, AS “Valmieras Stikla šķiedra” un SIA „VALPRO”.
 

 
AKTUALITĀTE
Daudzi studiju kursu docētāji ir arī mehatronikas nozares profesionāļi.

Studiju programmas saturs

Studiju programmā ietverts mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un iemaņu kopums – mehatronisko iekārtu projektēšana, mehatronisko iekārtu uzbūve un ekspluatācija, elektrotehnisko, elektronisko un automātikas elementu pielietošana, datortehnikas pielietošana mehatroniskās sistēmās, PLK pielietošana un programmēšana, svešvalodu zināšanas, prasmi strādāt komandā u.c. Programmā tiek likts uzsvars uz lietišķo zināšanu apguvi ar praktisko nodarbību, mācību prakšu un kvalifikācijas darba starpniecību.

KARJERAS IESPĒJAS

Mehatronisko sistēmu izstrādes un ekspluatācijas inženieris dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos, kuros tiek veikta mehatronisko sistēmu izstrāde, projektēšana un tehnoloģisko procesu automatizācija, kā arī uzņēmumos, kuros elektrotehniskas iekārtas tiek vadītas ar integrētām elektronikas un datortehnikas sistēmām.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI