NODERĪGI

DIENESTA VIESNĪCAS

Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja dzīvot divās dienesta viesnīcu ēkās - Zvejnieku ielā 13 un Ausekļa ielā 25a. Dienesta viesnīcās studenti dzīvo labiekārtotos divistabu dzīvokļa tipa numuriņos, pa diviem vienā istabā, kur katrā dzīvoklī ir sanitārais mezgls.

Par kārtību dienesta viesnīcās rūpējas studenti – koplietošanas virtuves un savas istabiņas jāuzkopj pašiem. Komandantes seko līdz, vai šīs prasības tiek ievērotas.

Ar maksu par dienesta viesnīcu iepazīsties cenrādī.

Dienesta viesnīcas istabu iespējams rezervēt zvanot saimniecības pārvaldniecei Ivetai Grīnbergai, telefona nr.: 26651033

Dienesta Viesnīcu (Ausekļa ielā 25a, Zvejnieku ielā 13) komandante: Mudīte Tumena, Telefonr nr.: 26463367, e-pasts: [email protected]

ROTĀCIJA

Konkurss uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām notiek katra semestra beigās. Konkursā piedalās visi sekmīgie (visā studiju periodā) budžeta un maksas studenti. Konkursā tiek ņemti vērā iepriekšējā studiju perioda (semestra) rezultāti – sekmes. Konkurss notiek atsevišķi starp katras studiju programmas un katra studiju kursa studentiem. Tiesības studēt valsts budžeta finansētās studiju vietās iegūst studenti ar augstākajiem vērtējumiem, kas iegūti iepriekšējā studiju perioda laikā. Sekmju aprēķinos netiek ņemti vērā C daļas kursu vērtējumi.

Plašāk sadaļā kontakti – pajautā

STUDIJU KREDĪTI

ViA studentiem ir pieejami divu veidu kredīti.  Studiju kredīts, kas paredzēts studiju maksas segšanai un  Studējošā kredīts, kas paredzēti ikdienas tēriņiem.  Ikviens ViA studiju programmas dienas nodaļas students var saņemt vienlaikus abus kredītus, savukārt nepilna laika studiju programmas studenti var saņemt studiju kredītu.

Studiju un studējošajam kredītam iespējams pieteikties līdz 11. septembrim.

Plašāka informācija.

STUDIJU MAKSAS ATLAIDES

ATLAIDES PAMATSTUDIJĀM

  • 60% atlaide pirmā semestra studiju maksai vidusskolu absolventiem, kuriem atestāta atzīmes ir tikai izcili, teicami un ļoti labi.

Studiju maksa pirmajam semestrim 315 EUR

  • Reflektantiem ar profesionālās vidējās izglītības diplomu – 50% atlaide gada studiju maksai 1.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības programmās un profesionālās bakalaura programmās, ja turpina mācības iepriekš apgūtā specialitātē. Atlaide tiek piešķirta pirmajiem 30 reflektantiem, kas paraksta maksas studiju līgumu.

Studiju maksa pirmajam un otrajam semestrim 390 EUR

  • Vidzemes* vidusskolu abiturientiem – 30% atlaide pirmā semestra studiju maksai. Atlaide tiek piešķirta pirmajiem 30 reflektantiem, kas paraksta maksas studiju līgumu.

Studiju maksa pirmajam semestrim 545 EUR

  • Koledžu absolventiem, turpinot izglītību bakalaura līmenī – 30% atlaide pirmā semestra studiju maksai.

Plašāka informācija

STIPENDIJAS

Stipendiju var saņemt jebkurš budžeta students, kurš mācās sekmīgi un izpilda visas studiju kursu prasības.

ViA studenti var saņemt 3 veidu stipendijas – ikmēneša, paaugstinātā un vienreizējā stipendija.

Visbiežāk izmantotais stipendijas veids ir Minimālā (ikmēneša) stipendija. Tās apmērs ir  99,60 eiro mēnesī. To piešķir uz vienu semestri. Rudens semestrī stipendija tiek piešķirta no septembra līdz janvārim, pavasara semestrī – no februāra līdz jūnijam (ieskaitot). Stipendiju saņēmēju skaits katrā kursā tiek noteikts proporcionāli budžeta vietu skaitam fakultātē un kursā. Stipendiju var saņemt jebkurš budžeta students, kurš mācās sekmīgi un izpilda visas studiju kursu prasības. Pirmo kursu studentiem pirmajā semestrī sekmības rādītāji ir iestājkonkursa rezultāti.

Uz ikmēneša stipendiju jāpiesakās rudens semestrī līdz 15. septembrim.

Plašāk par stipendijām šeit

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI