MAKSA PAR AKADĒMISKO SAISTĪBU KĀRTOŠANU

Akadēmisko saistību kārtošana pēc noteiktā termiņa

Akadēmiskā vienība

Cena, EUR

Ieraksts protokolā „nav atļauts”

studiju kurss

 50,00

prakse

 25,00

gada projekts, 2 kredītpunkti

 65,00

gada projekts, 4 kredītpunkti

 80,00

Ieraksts protokolā „neieradās”

studiju kurss

 30,00

prakse

 25,00

gada projekts

 30,00

Nesekmīgs vērtējums protokolā

studiju kurss

 30,00

prakse

 25,00

gada projekts, 2 kredītpunkti

 65,00

gada projekts, 4 kredītpunkti

 80,00

Maksa par kredītpunktu, ja kursu klausās papildu studiju plānam vai ja kursu kārto atkārtoti, vai atkārtoti izstrādā gada projektu

 

saskaņā ar ViA padomes apstiprināto studiju maksu[1]

Valsts pārbaudījuma komisijas darba apmaksa[2]

 

120,00

Starptautiskas valsts pārbaudījuma komisijas darba apmaksa (ITEM studiju programma)4

 

215,00

Atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana koledžas studiju programmās studējošiem

kvalifikācijas darbs

215,00

Atkārtota bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

bakalaura darbs

360,00

Atkārtota maģistra darba izstrādei un aizstāvēšana

maģistra darbs

545,00

Maksa par pārbaudījumu ārpus formālajā izglītībā apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču novērtēšanu

viens pārbaudījums (līdz 10 kredītpunktiem)

 50% no 1 kredītpunkta izmaksas attiecīgajā studiju programmā par 1 kredītpunkta atzīšanas izvērtējumu [1]

viens pārbaudījums (no 11 kredītpunktiem)  30% no 1 kredītpunkta izmaksas attiecīgajā studiju programmā par 1 kredītpunkta atzīšanas izvērtējumu [1]
 

[1] precīzu summu var noskaidrot, sazinoties pa tālruni 26182255 vai rakstot uz [email protected]

[2] pakalpojums ir iespējams:
1) ja students ir iesniedzis diplomdarbu, bakalaura darbu, kvalifikācijas darbu/maģistra darbu, bet nav ieradies uz aizstāvēšanu,
2) ja students ir izstrādājis diplomdarbu, bakalaura darbu, kvalifikācijas darbu vai maģistra darbu un iesniedzis līdz studiju programmas beigu datumam (līdz semestra pēdējai darba dienai), bet pēc norādītā termiņa.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI