Jaunais Inženierzinātņu komplekss Vidzemes Augstskolā | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 
Vidzemes Augstskola ielūdz uz Zinātnieku nakts pasākumiem Valmierā
Visā Eiropā un arī Vidzemes Augstskolā (ViA) šī gada 30. septembrī notiks Zinātnieku nakts pasākumi. Augstskola un...
22.09.2016
Ekoskolu zaļais karogs turpina plīvot Vidzemes Augstskolā
Pirmdien, 19. septembrī, Vidzemes Augstskolai atkārtoti tika piešķirta Zaļā karoga balva. Tas tiek piešķirts mācību...
21.09.2016
Vidzemes Augstskolas studenti un darbinieki startē Valmieras maratonā
Svētdien, 18. septembrī norisinājās skriešanas seriāla „Bigbank Skrien Latvija” 6. posms – 10. "Sportlat Valmieras...
20.09.2016
Vidzemes Augstskolā atgriežas vieslekciju programma “SMART Lunch”
„Smart lunch” vieslekciju programma šajā studiju gadā tiks atklāta, trešdien, 21. septembrī, par sapņu piepildīšanu un...
20.09.2016

Jaunais Inženierzinātņu komplekss Vidzemes Augstskolā

Ziņa pievienota - 17.02.2012

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projekta nosaukums: Vienota, moderna un personām ar funkcionāliem traucējumiem piemērota prioritāro studiju virzienu studiju kompleksa izveide Vidzemes Augstskolā

Projekta vienošanās Nr: 2010/0116/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/030

 

Projekta aktualitātes

Projekta mērķi

Sasniedzamie rezultāti

Kontakti

 

ViA inženierzinātņu studiju kompleksa projekta kopsavilkums un būves mets - apskatīt šeit (lejuplādējams .pdf fails).

t-eila_apl.jpg

Par projektu

Vidzemes Augstskolas (ViA) prioritāte ir nostiprināt ViA kā starptautiska pētnicības un kompetenču centra lomu Latvijā un stiprināt ViA kapacitāti inovatīvu, starpdisciplināru un pielietojamu pētījumu un studiju programmu īstenošanai reģionam nozīmīgās jomās, veicinot ViA izglītības un pētniecības produktu komercializāciju un zināšanu pārnesi un tādejādi sekmēt Vidzemes reģiona konkurētspējas palielināšanu gan tradicionālās, gan netradicionālās, gan inovatīvās nozarēs, izmantojot modernās tehnoloģijas un radot jaunus produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību.

Līdz 2014. gadam Vidzemes Augstskolā tiks izveidots moderns inženierzinātņu studiju komplekss, kas tiks aprīkots ar jaunākajām laboratoriju un pētneiciskajām iekārtām un tehnoloģijām. 

Projekta  mērķis

Augstākās izglītības kvalitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana studējošajiem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes plānošanas reģionā.

Vidzemes Augstskolas tiešais mērķis projektā ir ēkas rekonstrukcija, pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, bibliotēkas modernizēšanas, kā arī tehnoloģiju, iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana ēkā Tērbatas ielā 10, Valmierā, ar mērķi izveidot modernu iznženierzinātņu studiju kompleksu un uzlabot studiju programmu īstenošanu Vidzemes Augstskolā.

Galvenās profekta aktivitātes:

 • Ēkas Tērbatas ielā 10, Valmierā, rekonstrukcija un jaunas piebūves būvniecība;
 • Infrastruktūras piemērošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;
 • Ar būvniecību saistītu pakalpojumu īstenošana (projektēšama, būvuzraudzība, autoruzraudzība, ekspertīze);
 • Tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma iegāde izglītības programmu kvalitātes uzlabošanai prioritārajās nozarēs;
 • Bibliotēkas modernizēšana;
 • Informācijas un publicitātes pasākumi.

Sagaidāmie rezultāti

Projekta rezultātā tiks rekonstruēta un paplašināta, kā arī pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem ēka Tērbatas ielā 10, Valmierā, izveidojot vienotu studiju kompleksu IKT studiju programmu realizācijai un jaunu programmu uzsākšanai prioritārajās nozarēs, iegādāts aprīkojums, tehnoloģijas un piederumi laboratoriju un datorauditoriju aprīkošanai, kā arī  bibliotēkas modernizēšanai.

 • Vienota, moderna inženierzinātņu studiju un pētniecības kompleksa būvniecība Valmierā;
 • Laboratoriju un pētniecisko iekārtu un tehnoloģiju nodrošināšana;
 • Pētniecības projektu īstenošana reģiona tautsaimniecībai nozīmīgās jomās;
 • Jaunu inženierzinātņu studiju programmu attīstība reģionam prioritārās jomās;
 • Inovāciju vadīšana, zināšanu pārnese un pētījumu rezultātu komercializācija;
 • Sadarbība ar Valmieras biznesa un inovāciju inkubatoru inovāciju vadīšanā, jaunu uzņēmumu radīšanā un inovatīvo tehnoloģiju, produktu un pakalpojumukomercializēšanā. 

Projekta ietvaros inženierzinātņu fakultātei tiks izveidotas un aprīkotas šādas laboratorijas:

 • Informācijas tehnoloģijas;
 • Sociotehnisku sistēmu inženierija;
 • Virtuālā un papildinātā realitāte;
 • RFID Radio frekvenču identifikācija;
 • Sistēmu imitāciju modelēšana;
 • Atvērtā koda programmēšana;
 • E-apmācību un e-pārvaldības tehnoloģijas;
 • Datortīklu projektēšana un būvēšana;
 • Mobilās tehnoloģijas un programmēšana;
 • Elektrotehnika un elektronika;
 • Mehatronika;
 • Multimediji;
 • Atjaunojamā elektroenerģija un energoefektivitāte.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši.

Projekta kopējais atteicināmais finansējums plānots LVL 1 835 765 apjomā, tai skaitā ERAF finansējums 85% apmērā - LVL 1 560 400, valsts budžeta līdzfinansējums 7,17% apmērā jeb LVL 131 624 un Vidzemes Augstskolas ieguldījums 7.73% apmērā jeb LVL 143 740 apjomā.

PROJEKTA AKTUALITĀTES

Septembris 2014

1. septembrī notiek svinīga Inženierzinātņu kompleksa atklāšana, piedaloties Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai.

Augusts 2014

14. augustā atbildīgās Būvvaldes amatpersonas paraksta visus nepieciešamos dokumentus, un jaunais komplekss tiek nodots ekspluatācijā.

Jūlijs 2014

Ir noslēgušies visi būvdarbi, un ir uzsākta būves nodošana ekspluatācijā, kas pēc nepieciešamo atzinumu saņemšanas plānota aptuveni nedēļas laikā.

Marts 2014

Jaunajā korpusā ir uzstādīta daļa no logiem, aktīvi notiek iekšējo komunikāciju izbūve, iekšējās apdares un sagatavošanas darbos ir paveikti aptuveni 50% no to apjoma. Sagatavošanas darbi tiek veikti arī ēkas ārējai apdarei, lai sagaidot piemērotus laika apstākļus, nekavējoties varētu uzsākt arī to.

Oktobris 2013

Veiksmīgi pabeigta pamatu izbūve, jeb būvnieku valodā runājot, noslēdzies „nulles cikls”, un tiek uzsākta sienu mūrēšana. Atzīmējot veiksmīgu pirmā būvniecības posma noslēgumu, 4. oktobrī ēkas pamatos svinīgi tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Jūlijs 2013

3. jūlijā svinīgi tiek parakstīts līgums ar SIA „R.K.C.F. Renesanse” par jaunā inženierzinātņu kompleksa celtniecību Valmierā, Tērbatas ielā, 10. Kopējā līgumcena:  1 022 313,75 LVL.

Jūnijs 2013

Ar pozitīvu rezultātu beidzas iepirkums par būvniecības projekta īstenošanu. Iepirkumā starp pieciem pretendentiem par uzvarētāju tiek atzīta SIA „R.K.C.F. Renesanse”. Iepirkuma dokumentācija tiek nosūtīta pirmslīguma pārbaudei Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

Turpinās tehnoloģiju un aprīkojuma piegāde projektā, pamatojoties uz otrā iepirkuma rezultātiem.

Maijs 2013

Tiek iesniegta kārtējais projekta progresa ziņojums un maksājumu pieprasījums. ViA pārstāvji piedalās sarunās ar IZM un prezentē projekta īstenošanas statusu un iepazīstina ar laika plānu projekta mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai.

Aprīlis 2013

Tiek izvērtēti iepirkumā par tehnoloģiju un aprīkojuma piegādi saņemtie piedāvājumi. Dokumentācija nosūtīta pārbaudei VIAA pirms līgumu slēgšanas.

Marts 2013

Izsludina iepirkumu par ēkas Tērbatas ielā 10 rekonstrukciju un jaunas ēkas būvniecību. Tiek atvērti piedāvājumi otrajā tehnoloģiju iepirkumā. Tas izsludināts 9 daļās, piedāvājumi tiek saņemti astoņās no tām.

Februāris 2013

SIA „ARH Stadija” pabeidz būvprojekta aktualizāciju. Tiek izstrādāta dokumentācija iepirkumam par ēkas rekonstrukciju un jaunas ēkas būvniecību.

Janvāris 2013

VIAA tiek iesniegta kārtējais projekta progresa ziņojums un maksājumu pieprasījums.

Decembris 2012

21.decembrī izsludināts projektā paredzētais otrais iepirkums par tehnoloģiju un aprīkojuma piegādi. Piedāvājumi tiek gaidīti līdz 18.februārim. Pamatojoties uz iepriekšējā iepirkuma rezultātiem, saņemtas tehnoloģijas un aprīkojums 2 laboratorijām, kā arī serveris un programmatūra e-apmācību sistēmai. SIA "ARH Stadija" turpina tehniskā projekta aktualizāciju (būvapjoma optimizēšanu).

Novembris 2012

Ar SIA "ARH Stadija" noslēgts līgums par tehniskā projekta aktualizāciju (paredzētā būvapjoma optimizēšanas). Pēc tehniskā projekta aktualizācijas pabeigšanas 2013.gada sākumā tiks izsludināts iepirkums par jaunā inženierzinātņu kompleksa rekonstrukciju un būvniecību.
VIAA iesniegts grozījumu pieprasījums - lūgums pagarināt projekta kopējo īstenošanas termiņu līdz 2014.gada septembrim. Pagarinājums nepieciešams, lai nodrošinātu kvalitatīvu visu projektā paredzēto rezultātu sasniegšanu.

Oktobris 2012

Sākta aprīkojuma un laboratoriju iekārtu piegāde projekta ietvaros:
Noslēgts līgums ar SIA "ATEA" par mobilo tehnoloģiju laboratorijas aprīkojuma piegādi.
Noslēgts līgums ar SIA "J.Smilgas tehnoloģiskais birojs" par elektrotehnikas laboratorijas aprīkojuma piegādi.

Septembris 2012

ViA projektu vadības vecākā speciāliste Agnese Karaseva un ERAF projekta vadītājs Sandris Sietiņsons 8.septembrī piedalījās Finanšu ministrijas rīkotajā ES struktūrfondu atvērto durvju dienā, iepazīstinot interesentus ar projekta aktualitātēm un plānotajiem rezultātiem. Tērbatas ielas 10 ēkā bija iespējams noskatīties prezentāciju par projektu, saņemt struktūrfondu informācijas dienas suvenīrus.
ViA Iepirkumu komisijā tika pieņemts lēmums par rezultātiem iepirkumā par Tērbatas ielas 10 būvprojekta aktualizāciju un autoruzraudzību. Iepirkuma dokumentācija nosūtīta VIAA pirmspārbaudes veikšanai.

Augusts 2012

Tika atvērti piedāvājumi iepirkumā par Tērbatas ielas 10 būvprojekta aktualizāciju un autoruzraudzību. Tika saņemti 2 piedāvājumi.

Jūlijs 2012

Izsludināts iepirkums par Tērbatas ielas 10 būvprojekta aktualizāciju un autoruzraudzību. VIAA nosūtīta projekta 5.perioda atskaite.

Jūnijs 2012

Pārtraukts iepirkums par Tērbatas ielas 10 ēkas rekonstrukciju un jaunas ēkas būvniecību, jo visi saņemtie piedāvājumi pārsniedza būvniecībai pieejamo līdzekļu apjomu. Ar Valsts izglītības attīstības aģentūru uzsāktas konsultācijas par tālāko projekta īstenošanas gaitu.
27.06. ar projekta aktivitātēm tika iepazīstināta projekta Uzraudzības padome.

Maijs 2012

Izsludināts atklāts konkurss "Studiju kompleksa rekonstrukcija un jaunas ēkas būvniecība projekta" Vienota, moderna un personām ar funkcionāliem traucējumiem piemērota prioritāro studiju virzienu studiju kompleksa izveide Vidzemes Augstskolā" ietvaros".

Aprīlis 2012

SIA "BELSS" pabeidz būvniecības tehniskā projekta izstrādi studiju kompleksa rekonstrukcijai un jaunas ēkas būvniecībai Tērbatas ielā 10. Projekts akceptēts Valmieras pilsētas Būvvaldē.

VIAA pārbaudei pirms līguma noslēgšanas nosutīta iepirkuma "Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām" dokumentācija.

Marts 2012

Projekta ietvaros 2.martā izsludināts atklāts konkurss "Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām". Piedāvājumu atvēršana – 2.aprīlī.

Februāris 2012

3.februārī ar projekta gaitu un aktualitātēm iepazinās projekta Uzraudzības padome.
24.februārī tika pieņemts lēmums par atklāta konkursa „Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām” procedūras pārtraukšanu.

Janvāris 2012

24.janvārī izsludināts atklāts konkurss „Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām”.
31.janvārī ēkas tehniskais projekts iesniegts vērtēšanai Valmieras pilsētas Būvvaldē.

Decembris 2011

9.decembrī notika projekta prezentācija Valsts Prezidenta kancelejas SAK investīciju foruma dalībniekiem.
16.decembrī tiek noslēgts līgums SIA „Skizo” par tehniskā projekta tehniskās un finanšu ekspertīzes eksperta pakalpojumu sniegšanu.
16.decembrī projekts prezentēts VARAM ministram Edmundam Sprūdžam viņa vizītes laikā Vidzemē.
25.decembrī ViA galvenajā ēkā Cēsu ielā 4 un Valmieras pilsētas pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 2 tika izvietots informatīvais stends skiču projekta sabiedriskajai apspriešanai.

Novembris 2011

Projektu atstāja līdzšinējais projekta vadītājs Igors Klapenkovs. Par projekta vadītāju 21.novembrī apstiprināts ViA BVVF lektors Aigars Andersons.

Oktobris 2011

SIA "BELSS" sanāksmē ar ViA, Valmieras būvvaldes un SIA "Būvuzraugi LV" speciālistu piedalīšanos prezentē skiču projekta ģenerālplānu, fasāžu risinājumus un telpu plānus (14.01.2011.).

Notiek projekta Uzraudzības padomes sanāksme (10.10.2011.).

Starp ViA un SIA "BELSS" parakstīts līgums par Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem jaunā ViA inženierzinātņu studiju kompleksa projektēšanai ERAF projekta ietvaros (04.10.2011.).

Septembris 2011

Pie ViA galvenās ēkas tiek novietots lielizmēra plakāts, kas Valmieras iedzīvotājus un viesus, ViA studentus un darbiniekus informē par jauno inženierzinātņu studiju kompleksu, kas tiek attīstīts ERAF projekta ietvaros.

IUB atļauj slēgt līgumu ar SIA "BELSS" par Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem jaunā ViA inženierzinātņu studiju kompleksa projektēšanai ERAF projekta ietvaros. IUB ViA rīkotajā atklātajā konkursā nav konstatējusi iepirkumu procedūras pārkāpumus.

Sūdzības izskatīšana Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) par projektēšanas un autoruzraudzības iepirkumu (14.09.2011.).

Projekta gaitas prezentācija Valmieras pilsētas pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvajā padomē (13.09.2011.).

Augusts 2011

Turpinās darbs pie Tehnoloģiju iepirkuma dokumentācijas izstrādes.

Noslēdzies projekta 2.atskaites periods, iesniegti atskaites dokumenti VIAA.

Noslēgts līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu ar SIA "Būvuzraugi LV".

ViA Iepirkumu komisija pieņem lēmumu (01.08.2011.) slēgt līgumu par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu ar SIA "BELSS". ViA Iepirkumu komisijas lēmums tiek pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības birojā, jautājuma izskatīšana paredzēta 14.09.2011.

Jūlijs 2011

Notiek Projektēšanas un autoruzraudzības iepirkuma pieteikumu vērtēšana.

Noslēdzas Projektēšanas un autoruzraudzības iepirkumu konkurss. Atklātā iepirkumu konkursā saņemti 8 pieteikumi (13.07.2011.).

Jūnijs 2011

ViA Iepirkumu komisija pieņem lēmumu (27.06.2011.) slēgt līgumu par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu ar SIA "Būvuzraugi LV".

Izsludināts iepirkumu konkurss par būvuzraudzības pakalpojumiem.

Izsludināts iepirkumu konkurs par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem.

Notiek projekta Uzraudzības padomes sanāksme (10.06.2011.).

Maijs 2011

Valmieras pilsētas būvvalde izsniedz atjaunināto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

Uzsākts darbs pie Tehnoloģiju iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas izstrādes.

Uzsākts darbs pie būvuzraudzības pakalpojumu iepirkuma dokumentācijas izstrādes.

Notiek darbs pie projektēšanas un autoruzraudzības iepirkuma tehniskās specifikācijas un Projektēšanas uzdevuma izstrādes.

Publicēts raksts laikrakstā Valmierietis.

Aprīlis 2011

Notiek darbs pie projektēšanas un autoruzraudzības iepirkuma tehniskās specifikācijas un Projektēšanas uzdevuma izstrādes.

Iesniegta atskaite par projekta pirmo atskaites periodu.

ViA Inženierzinātņu studiju kompleksa Būves meta prezentācija medijiem, ViA personālam, būvvaldei ViA personālam 07.04.2011.

Pabeigta Būves meta izstrāde.

Marts 2011

Noslēgts līgums par Būves meta izstrādi. Notiek darbs pie Būves meta.

Noslēgts līgums par Projektēšanas un autoruzraudzības tehniskās specifikācijas un Projektēšanas uzdevuma izstrādi.

Februāris 2011

Īstenota iepirkumu procedūra par juridisko pakalpojumu sniegšanu.

Izraudzīti eksperti Būves meta un projektēšanas tehniskās specifikācijas izstrādei.

Janvāris 2011

Notiek projekta Uzraudzības padomes sanāksme (26.01.2011.).

Informācija par projektu publicēta laikrakstā Dienas Bizness.

Publikācija par projektu laikrakstā Liesma.

Publikācija par projektu portālā e-Liesma.lv.

Decembris 2010

02.12.2010. Parakstīta papildu vienošanās par avansa piešķiršanu.

01.12.2010. Uzsākta projekta īstenošana

Kontaktiem:

Sandris Sietinsons, projekta vadītājs

E-pasts sandris.sietinsons@va.lv, tālr. 29275199 ,

Vidzemes Augstskolas Administratīvais departaments

Cēsu iela 4, Valmiera

Projekta norises vieta: Tērbatas iela 10, Valmiera

 	
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016