Pētījums “Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū.” | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Pētījums “Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū.”

Pētījuma mērķis ir noskaidrot Valmieras cietuma ieslodzīto sociālās vajadzības, kā arī identificēt tās nodarbinātības formas un profesijas, kuras varētu sekmēt veiksmīgāku ieslodzīto iekļaušanos sabiedrībā. Pētījumā tiek noskaidrota arī Vidzemes uzņēmēju attieksme un gatavība pieņemt darbā bijušos ieslodzītos. Pētījuma rezultāti tika prezentēti preses konferencē 2006. g. maijā. Ar tiem tika iepazīstinātas institūcijas, kas darbojas ieslodzīto rehabilitācijas jomā, liekot pamatu vietējo sadarbības modeļu pilnveidošanai bijušo ieslodzīto rehabilitācijā un iekļaušanā.

Pētījums tiek veikts ar Eiropas sociālā fonda grantu shēmas "Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū" (Vienotā programmdokumenta aktivitāte nr. 3.1.5.3.) un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Granta Nr. VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.1.5.3/0001/0020. Projekta finansējums - 19 955.52 Ls.

Pētījumu finansiāli atbalsta arī Rūdas vidusskola un Īlas cietums Norvēģijā. Projekta norises laiks: 01.05.2005-31.05.2006.

Pētījums „Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū" novērtē ieslodzīto izredzes pārejot no ieslodzījuma uz dzīvi brīvībā par piemēru ņemot Valmieras cietuma gadījumu. Pētījuma mērķis ir noskaidrot Valmieras cietuma ieslodzīto sociālās vajadzības un identificēt tās nodarbinātības formas un profesijas, kuras varētu sekmēt veiksmīgāku ieslodzīto iekļaušanos sabiedrībā. Pētījumā vērtēta Vidzemes uzņēmēju attieksme un gatavība pieņemt darbā bijušos ieslodzītos. Noslēgumā sniegts pārskats par bijušo ieslodzīto integrācijas procesos iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju darbību Vidzemes reģionā, identificējot nozīmīgākās problēmas un iespējamos risinājumus institūciju darbības uzlabošanai. Katra sadaļa noslēdzas ar rekomendācijām bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai. Teksts papildināts ar labo prakšu aprakstiem par ieslodzīto nodarbinātību, nodrošināšanu ar mājokli un tuvinieku iesaistīšanu ieslodzīto pārejas programmās. Lai labāk kontekstualizētu līdzšinējo pētījumu un ieviesto pasākumu rezultātus, kā arī palīdzētu izvēlēties Latvijas situācijai piemērotus risinājumus bijušo ieslodzīto resocializācijas jomā, pētījuma tekstā integrēti labo prakšu piemēri.

Pētījuma gala ziņojums (Lat)
Pētījuma ievadraksts
Pētījuma pilnais ziņojums
Pētījuma gala ziņojums (Rus)
Pētījuma gala ziņojums (Eng)

Labo prakšu apraksti

Labo prakšu piemēri ieslodzīto resocializācijā
Ieslodzīto nodarbinātības veicināšana - Kanādas pieredze
Resocializācijas programmas Īlas cietumā Norvēģijā

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs Visvaldis Valtenbergs, visvaldis.valtenbergs [ @ ] va.lv
Projekta asistente Dace Demme, dace.demme [ @ ] va.lv

 

Preses relīzes:

Publicēts pētījums par bijušo ieslodzīto iekļaušanu darba tirgū Vidzemes reģionā
28.08.2006.

Prezentēs pētījumu par bijušo ieslodzīto iekļaušanu darba tirgū
24.05.2006.

Pētnieki un amatpersonas diskutēs par ieslodzīto iekļaušanu darba tirgū
22.05.2006.

Vidzemes augstskolas studenti iepazīst Latvijas cietumu darbības specifiku
20.04.2006.

Apkopoti dati par Valmieras probācijas dienesta klientiem
24.03.2006.

ViA prezentē pētījuma metodoloģiju par ieslodzīto iekļaušanu darba tirgū
07.03.2006.

Diskutēs par Vidzemes augstskolas projektu ieslodzīto iekļaušanai darba tirgū
02.03.2006.

ViA uzsāk projektu „Kad atveras cietuma vārti"
03.10.2005.

Prezentāciju materiāli:

Valsts Probācijas dienests

Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijuššo ieslodzīto iekļauššana sabiedrībā un darba tirgū

Šis dokuments ir veidots ar 75% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 19% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par šā dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes augstskola un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokli.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016