Zinātne un inovācijas | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Zinātne un inovācijas

ViA pētniecība un pētniecības stratēģija ir atbilde jaunajiem izaicinājumiem, ko rada pāreja uz zināšanu sabiedrību un globalizācija. Šie aspekti ir vienlīdz svarīgi visām zinātniskajām un augstākās izglītības institūcijām, nešķirojot tās pēc atrašanās vietas. Šāda pieeja nodrošina valsts plānošanas dokumentos deklarēto policentrisko attīstību.

(Vidzemes Augstskolas stratēģija 2016.-2020.gadam)


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017