Vidzemes Augstskolas Senāta viedoklis par reformām augstākajā izglītībā | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 
Vidzemes Augstskola ielūdz uz Zinātnieku nakts pasākumiem Valmierā
Visā Eiropā un arī Vidzemes Augstskolā (ViA) šī gada 30. septembrī notiks Zinātnieku nakts pasākumi. Augstskola un...
22.09.2016
Ekoskolu zaļais karogs turpina plīvot Vidzemes Augstskolā
Pirmdien, 19. septembrī, Vidzemes Augstskolai atkārtoti tika piešķirta Zaļā karoga balva. Tas tiek piešķirts mācību...
21.09.2016
Vidzemes Augstskolas studenti un darbinieki startē Valmieras maratonā
Svētdien, 18. septembrī norisinājās skriešanas seriāla „Bigbank Skrien Latvija” 6. posms – 10. "Sportlat Valmieras...
20.09.2016
Vidzemes Augstskolā atgriežas vieslekciju programma “SMART Lunch”
„Smart lunch” vieslekciju programma šajā studiju gadā tiks atklāta, trešdien, 21. septembrī, par sapņu piepildīšanu un...
20.09.2016

Vidzemes Augstskolas Senāta viedoklis par reformām augstākajā izglītībā

Ziņa pievienota - 03.12.2012

Vidzemes Augstskolas (ViA) Senāts pauž pārliecību, ka pārmaiņas augstākās izglītības sistēmā ir nepieciešamas, un sagaida, ka nozares politiskā vadība spēs mobilizēt akadēmisko sabiedrību konstruktīvam un mērķtiecīgam darbam. Senatori uzsver, ka valsts un sabiedrības interesēs radošā enerģija jākoncentrē konkrētai rīcībai un jāizstrādā detalizēti plāni nākamajiem gadiem, paredzot reāli sasniedzamus mērķus un atbilstošu finansējumu, bet nav pieļaujamas manipulācijas ar augstākās izglītības un zinātnes vides pētījumu rezultātiem, to falsifikācija vai nepareiza interpretācija.

ViA ir ieinteresēta īstenot tādu augstākās izglītības programmu piedāvājumu, kas atbilst Eiropas augstākās izglītības telpā pieņemtajiem kritērijiem un vērtībām, un vienlaicīgi arī Vidzemes reģiona vajadzībām. Augstākās izglītības misija ir radošu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošana darba tirgum, kā arī lemt spējīgas sabiedrības veidošana visās paaudzēs. Ilgtspējīga sabiedrība nav iedomājama bez saprātīgi sabalansētas kā sociālo un humanitāro izglītības programmu, tā dabaszinātņu un inženierzinātņu studiju programmu attīstības. Atsevišķos valsts attīstības posmos rīcības prioritātes var būt atšķirīgas, taču bez sabalansētas augstākās izglītības nav iespējama valsts ilgtermiņa attīstība. ViA Senāts aicina piešķirt 100% finansējumu aprēķinātajām studiju vietas izmaksām visās zinātnēs (kopš 2009.gada 85%), lai netiktu noplicināti akadēmiskie un zinātniskie resursi, kā arī infrastruktūra un informatīvā bāze.

ViA Senāts aicina pilnveidot augstākās izglītības studiju virzienu akreditāciju. Šis darbs ir jāuzsāk nekavējoties, lai akadēmiskā gada noslēgumā varētu izdot valsts atzītus diplomus programmās, kuru ilgtspēja ir atzīta. ViA studiju virzieni un studiju programmas ir sagatavotas akreditācijai.

ViA Senāts norāda, ka attieksme pret akadēmisko un zinātniski pētniecisko resursu ir jāveido kā par nacionālu vērtību. Tik mazā valstī, kāda ir Latvija, citādi tas nav iespējams. Studējošo un akadēmisko mācībspēku starp augstskolu sadarbība (tai skaitā studējošo un mācībspēku īslaicīga apmaiņa) sakārtotā izglītības sistēmā nebūtu jāuztver kā apdraudējums, bet gan kā ieguvums Latvijai kopumā.
Ir atbalstāma augstākās izglītības internacionalizācija, taču bez vienotas valsts politikas un finansējuma tas nav atrisināms. To apliecina Eiropas un pasaules pieredze. ViA Senāts aicina izvērtēt Latvijas augstākās izglītības kvalitāti arī šādā aspektā un koncentrēt resursus mērķtiecīgi. Ir jāsaprot, ar ko Latvijas augstākā izglītība ir unikāla un interesanta, lai kādās zinātnes vai mākslas nozarēs tas būtu un kādās augstskolās tās tiek attīstītas. ViA Senāts aicina nodrošināt resursus tirgus izpētei.

ViA Senāts aicina radīt apstākļus Latvijas augstskolu sadarbībai konkurētspējas pilnveidošanai pasaules izglītības tirgū, nodrošinot kopīgu zinātnisko datu bāzu abonēšanu, radot vienotu informācijas sistēmu, tajā skaitā starptautiskās mobilitātes nodrošināšanai gan pētniecībā, gan akadēmiskajā darbā.
Īpašu vērību ir nepieciešams pievērst augstskolu zinātniskā potenciāla attīstībai. Vidzemes Augstskolas zinātniskais institūts piedalās divu Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiskās attīstības programmu (FP7 ietvara programmas) realizācijā, nodrošinot gan maģistrantūras, gan doktorantūras studentiem starptautiska zinātniska darba pieredzi, kā arī demonstrējot augstāko zinātniskā darba efektivitāti Latvijas augstākās izglītības un zinātnes telpā, tomēr patreizējais valsts finansējuma modelis nerespektē zinātniskā darba efektivitāti, bet vairāk kalpo sociālu funkciju īstenošanai.

Latvijā ir nepieciešamas konstruktīvas pārmaiņas, un Vidzemes Augstskola apliecina gatavību piedalīties to īstenošanā.

Vidzemes Augstskolas
Rektore Vija Daukšte

Vidzemes Augstskolas
Senāta priekšsēdētāja Ginta Štāle

 	
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016