Vidzemes Augstskolas rektores viedoklis par programmas "Koka ēku celtniecība un ekobūves" vērtēšanas rezultātiem | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 
Vidzemes Augstskola ielūdz uz Zinātnieku nakts pasākumiem Valmierā
Visā Eiropā un arī Vidzemes Augstskolā (ViA) šī gada 30. septembrī notiks Zinātnieku nakts pasākumi. Augstskola un...
22.09.2016
Ekoskolu zaļais karogs turpina plīvot Vidzemes Augstskolā
Pirmdien, 19. septembrī, Vidzemes Augstskolai atkārtoti tika piešķirta Zaļā karoga balva. Tas tiek piešķirts mācību...
21.09.2016
Vidzemes Augstskolas studenti un darbinieki startē Valmieras maratonā
Svētdien, 18. septembrī norisinājās skriešanas seriāla „Bigbank Skrien Latvija” 6. posms – 10. "Sportlat Valmieras...
20.09.2016
Vidzemes Augstskolā atgriežas vieslekciju programma “SMART Lunch”
„Smart lunch” vieslekciju programma šajā studiju gadā tiks atklāta, trešdien, 21. septembrī, par sapņu piepildīšanu un...
20.09.2016

Vidzemes Augstskolas rektores viedoklis par programmas "Koka ēku celtniecība un ekobūves" vērtēšanas rezultātiem

Ziņa pievienota - 16.07.2012
Rektore_V_Daukste.jpg

Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai ” ietvaros Vidzemes Augstskolā (turpmāk – ViA) tika vērtēta studiju programma Koka ēku celtniecība un ekobūves. Augstskola ir saņēmusi ekspertu ziņojumu, kurā ir norādīts uz vairākām problēmām tās īstenošanā. ViA rīcībā tomēr ir pietiekams akadēmiskais resurss un infrastruktūras risinājumi, kas ļauj plānot studiju programmas tālāku attīstību. Mēs gribētu uzsvērt, ka nav pamats šaubām par studiju programmas turpmāko attīstību.
Vispirms jāatzīmē, ka studiju programmas Koka ēku celtniecība un ekobūves īstenošana ir uzsākta 2011./2012. akadēmiskajā gadā, tātad tās praktiskā pieredze ir tikai viens akadēmiskais semestris. Projekta ietvaros šādu programmu vērtēt ir grūti, jo virkne parametru objektīvi nevar būt izmantojami. Tā, piemēram, studiju programmā nav absolventu, un līdz ar to nav iespējams izmantot vienu no visbūtiskākajiem kvalitātes kritērijiem studiju programmas ilgtspējai. Līdzīgi nevar tikt izzināta un apkopota arī eventuālo darba devēju pieredze, kas tāpat ir viens no svarīgiem rezultatīviem rādītājiem. Jāatzīmē, ka arī ekspertu ziņojumā ir izteikts konstatējums, ka šī projekta ietvaros programmu, kas ir tikko uzsākusi darbu, izvērtēt ir neiespējami.

Ekspertu ziņojumā pamatoti ir norādīts uz nesakritību starp programmas nosaukumu un tās satura teorētisko koncepciju. Saturā tā aptver plašāku teorētisko problēmu loku, nekā ietverts programmas nosaukumā. Studiju programmas saturs veidots atbilstoši „Būvdarbu vadītāja” profesijas standarta prasībām, un studiju programmas teorētiskā daļa ietver plašu kompetenču loku atbilstoši profesijas standartam. Šī ir problēma, ar ko nākas saskarties, uzsākot īstenot profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ikvienā līmenī, ja tās ir orientētas uz jaunu, darba tirgū pieprasītu profesiju speciālistu sagatavošanu. Būtu koleģiāli jārisina jautājums par visu atbildīgo un ieinteresēto pušu iesaistīšanos jaunu profesiju standartu veidošanā un maksimāli jāsaīsina ceļš līdz to iekļaušanai profesiju klasifikatorā. Pašreizējā prakse nesekmē mobilu izglītības programmu piedāvājumu darba tirgum. ViA studiju programma Koka ēku celtniecība un ekobūves ir izstrādāta, ņemot vērā pašreizējās būvniecības nozares attīstības tendences, kas iekļauj aizvien noteiktāku virzību uz ekoloģisku dzīves kvalitātes attīstību. Augstskola ir gatava risināt jautājumu par attiecīga profesijas standarta izveidi. Tas ļautu pārskatīt programmas saturu un padarīt mērķtiecīgāku tās konceptu.

Vidzemes plānošanas reģionā ir apjomīgi kokmateriālu resursi, un šī specifiskā būvniecības nozare tiek uzskatīta par perspektīvu. Studiju programma tika veidota sadarbībā ar Ērgļu Arodvidusskolu, kur tiek piedāvāta izglītības programma būvniecības nozarē zemākā līmenī un ir atbilstoši izveidota gan infrastruktūra, gan zinātniskās un mācību literatūras fonds. ViA paredz ERAF projekta ietvaros paplašināt nepieciešamo infrastruktūru. Tā būtu racionāla resursu koncentrācija reģionam vajadzīgā tautsaimniecības nozarē.
 

Vēl viens no būtiskiem aspektiem, kas ir uzsvērts ekspertu ziņojumā, ir saistīts ar akadēmiskā personāla attīstību. Vispirms šķiet, ka izdarot secinājumus par vienas vai otras studiju programmas kvalitatīvo nodrošinājumu, būtu jāvienojas par kritērijiem. Tiem nevajadzētu būt vieniem un tiem pašiem pirmā līmeņa studiju programmā un augstāka līmeņa studiju programmās.  Šķiet, ka koledžas studiju programmās prasība pēc profesoriem ir nepārdomāta. Tāpat būtu jāvienojas par samērojamiem adekvātiem parametriem, vērtējot koledžas studiju programmu akadēmiskā personāla zinātnisko darbu.  Šajās programmās ar lielāku īpatsvaru būtu jāvērtē lietišķie pētījumi un praktiskā pieredze, strādājot  nozarē.

Ekspertu vērtējums nekādā gadījumā nav lēmums par studiju programmas slēgšanu, uzņemšana studiju programmā "Koka ēku celtniecība un ekobūves" turpinās, un studiju programma tiek gatavota akreditācijai nākamajā studiju gadā. Plašāka informācija par studiju programmu.

 

Vija Daukšte, Vidzemes Augstskolas rektore

 	
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016