Veiksmīgi noslēdzies ESPON programmas KITCASP projekts par galvenajiem telpiskās plānošanas un teritoriālās kohēzijas indikatoriem | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 
Vidzemes Augstskola ielūdz uz Zinātnieku nakts pasākumiem Valmierā
Visā Eiropā un arī Vidzemes Augstskolā (ViA) šī gada 30. septembrī notiks Zinātnieku nakts pasākumi. Augstskola un...
22.09.2016
Ekoskolu zaļais karogs turpina plīvot Vidzemes Augstskolā
Pirmdien, 19. septembrī, Vidzemes Augstskolai atkārtoti tika piešķirta Zaļā karoga balva. Tas tiek piešķirts mācību...
21.09.2016
Vidzemes Augstskolas studenti un darbinieki startē Valmieras maratonā
Svētdien, 18. septembrī norisinājās skriešanas seriāla „Bigbank Skrien Latvija” 6. posms – 10. "Sportlat Valmieras...
20.09.2016
Vidzemes Augstskolā atgriežas vieslekciju programma “SMART Lunch”
„Smart lunch” vieslekciju programma šajā studiju gadā tiks atklāta, trešdien, 21. septembrī, par sapņu piepildīšanu un...
20.09.2016

Veiksmīgi noslēdzies ESPON programmas KITCASP projekts par galvenajiem telpiskās plānošanas un teritoriālās kohēzijas indikatoriem

Ziņa pievienota - 28.10.2013

No 16. līdz 18. oktobrim Glāsgovā, Skotijā notika projekta “Galvenie indikatori teritoriālās kohēzijai un telpiskajai plānošanai” (KITCASP) noslēguma seminārs, kurā tika prezentēto pētījuma rezultāti un projekta partneru valstīs un reģionos uzkrātā pieredze noteiktās telpiskās plānošanas jomās. Seminārā no Latvijas piedalījās Vidzemes Augstskolas (ViA) docents Visvaldis Valtenbergs, asoc. prof. Agita Līviņa un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) vadošais analītiķis Jānis Bruņenieks.  

Projekta partneri atzinīgi novērtēja Latvijā izstrādāto un patlaban testa režīmā strādājošo sistēmu Reģionālās attīstības indikatoru moduli (RAIM), ar kuru semināra dalībniekus iepazīstināja J. Bruņenieks. Svarīgi, lai drīzāk tiktu sakārtoti normatīvie jautājumi un plānotāji, kā arī visi citi interesenti varētu pēc iespējas drīzāk šo sistēmu izmantot tās publiski pieejamā versijā. Projekta laikā vadošais partneris Īrijas Nacionālais reģionālās un telpiskās analīzes institūts izstrādāja rīku projektā atlasīto indikatoru vizualizēšanai. Uz Tableau bāzes tapusī sistēma satur vairākus moduļus un tās Web 2.0 pieeja ir īpaša ar savu funkcionalitāti un lielisku iespēju iegūtos datus vizualizēt. Ar šo rīku var iepazīties šeit:

Projekta partneri izveidoja četras tematiskās indikatoru grupas teritoriālai kohēzijai un telpiskai plānošanai, kuras vienlaicīgi nodrošina ilgtspējas principa ievērošanu, ekonomikas konkurētspēju un izturīgumu (resilience), integrētu telpisko attīstību, sociālā kohēziju un dzīves kvalitāti, kā arī vides resursu pārvaldību. Noslēguma seminārā sīkāk par katru izstrādāto tematisko indikatoru grupu pastāstīja projekta partneri no divām valstīm gan temata izvēles nozīmīguma kontekstā, gan konkrēti par indikatoru izmantošanu praksē. Latvijas projekta pētnieks V. Valtenbergs  kopā ar projekta vadošo pētnieku Gevinu Deliju no Īrijas Nacionālā reģionālās un telpiskās analīzes institūta (NIRSA) prezentēja piecu reģionu izvēlētos sociālās kohēzijas un dzīves kvalitātes indikatorus un to nozīmi teritoriālajā attīstībā. Latvijas pārstāvis J. Bruņenieks kopīgi ar Basku zemes vadošo pētnieku Malkolms Bērns stāstīja par ekonomikas konkurētspējas un izturīguma indikatoriem. J. Bruņenieks savā stāstījumā īpaši akcentēja termina „izturīgums“ izpratni un lietojumu , kas izraisīja kvalitatīvu diskusiju starp semināra dalībniekiem.

Pētījuma izstrādes laikā 20 mēnešu garumā tika caurskatīti Eiropas Savienības  stratēģiskie plānošanas dokumenti, līdz šim īstenotie ESPON programmas projekti un projekta partneru valstu, reģionu plānošanas dokumenti un patlaban izmantojamie indikatori telpiskajā plānošanā un teritoriālā kohēzijā. Kopumā jāatzīmē, ka skaitliski ir pieejami daudz indikatori, t.sk. jaunajā sistēma RAIM ap 200, taču gan Latvijas, gan projekta partneru valstīs atsevišķām tematiskajām indikatoru grupām un indikatoriem trūkst pieejamībā zemākā teritoriālā vienībā. ESPON programmas projekta uzraugošās institūcijas pārstāvis Pīters Billings uzsvēra, ka šis jautājums ir ESPON dienaskārtībā un 2014. gada sākumā tiks izsludināts konkurss par statistikas datu nodrošinājuma LAU1 un LAU 2 līmeņos izstrādi. Visi projekta partneri ļoti atzinīgi ir novērtējuši VRAA sagatavoto un izdoto ikgadējo pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā”, kas sniedz informāciju, analīzi un iezīmē plānotās izmaiņas, tendences reģionālajā attīstībā Latvijā.

KITCASP projektā partneris Latvijā ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras Sadarbības un informācijas departaments. Pētījuma veicējs no Latvijas bija ViA kas ESPON programmas pielietojamo pētījumu projektā piedalās jau otro reizi. ESPON projektu specifika ir tā, ka pētījuma izstrādes laikā partneri regulāri konsultējās ar iesaistītajām pusēm – politikas veidotājiem un ieviesējiem, lai nodrošinātu pētījuma rezultātu pielietojamību politikas veidošanā. Pētījuma veikšana sakrita ar dinamisku periodu teritoriālās attīstības politikas veidošanā kad Latvijā tika izstrādāti un apstiprināti nozīmīgi politikas plānošanas dokumenti -  Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014-2020 un Reģionālās attīstības pamatnostādnes 2013 - 2019.

Ar paveikto darbu KITCASP projektā var iepazīties projekta sadaļā ESPON mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja:
Projekta pētniece A. Līviņa un vadošais pētnieks V. Valtenbergs	
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016