Vai augstskola elpo vienā ritmā ar Vidzemi? | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 
Nemateriālā kultūras mantojuma lietojumam veltītas grāmatas atvēršana
Notiks grāmatas “Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem” atvēršanas pasākums...
19.06.2017
Reģistrēšanās 2017./2018.akad.g. rudens semestrim
Informējam, ka jau šobrīd ir aktivizēta saite reģistrācijai 2017./2018.akadēmiskā gada rudens semestrim....
19.06.2017
ViA 20. akadēmiskā gada vasaras izlaidumā atklās jauno grafisko zīmi
            Notiks Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju gada noslēguma svētki – 20. akadēmiskā gada vasaras izlaidums,...
16.06.2017
Vidzemes Augstskolas absolvente uzsāk dalību Iespējamā misijā
Sintija Kristīne Brence, kura šogad absolvē Vidzemes augstskolas studiju programmu “Pārvaldība un inovācijas”, uzsāks...
15.06.2017

Vai augstskola elpo vienā ritmā ar Vidzemi?

Ziņa pievienota - 31.10.2016

Valmieras pilsētas pašvaldības zinātniskā granta ietvaros no 2016.gada oktobra līdz decembrim tiek veikts pētījums par Vidzemes Augstskolas studiju programmu piedāvājumu Latvijas un ārvalstu studentiem un tā atbilstību nākotnes profesijām un tirgus pieprasījumam nākotnē, piedāvāto studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un pilnveides iespējām, Vidzemes Augstskolas akadēmiskās kapacitātes stiprināšanu, kā arī iespējamajām partnerībām un sadarbības modeļiem, sasaistot ar Valmieras un Vidzemes reģiona resursiem.

Balstoties uz šī pētījuma rezultātiem, tiks meklētas atbildes – kādā veidā Vidzemes Augstskolai kļūt stiprākai kā mācību iestādei, kas ir vērsta uz studentu personības attīstīšanu un darba tirgum nepieciešamo kompetenču apguvi.

Pētījuma gaitā no 31.oktobra līdz 14.novembrim tiks veiktas pasniedzēju, studentu, absolventu un administratīvā personāla aptaujas un intervijas. Aicinām būt atsaucīgiem un atbalstošiem pētījuma veikšanā. 

Pētījumā ir iesaistītas SZF profesores Agita Līviņa un Sarmīte Rozentāle, studiju programmas “Sociotehnisku sistēmu modelēšana” studente Madara Gelsberga un SZF studiju speciāliste Loreta Vītiņa, kura šo pētījumu izmantos savā topošajā maģistra darbā “Uz pierādījumiem balstīta politikas veidošana”.

Ar pētījuma rezultātiem būs iespējams iepazīties Vidzemes Augstskolas un Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvajā seminārā 2017.gada februārī.

Šo pētījumu var uzskatīt par turpinājumu pagājušajā gadā veiktajam pētījumam par Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstību uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm, kas sniedza atbildes par darba tirgus kvalitatīvajām un kvantitatīvajām izmaiņām un salīdzināja tās ar esošo izglītības piedāvājumu Vidzemes reģionā. Ar veiktā pētījuma rezultātiem var iepazīties šeit: http://profesijupetijums.valmiera.lv/

Informāciju sagatavoja:

Loreta Vītiņa

loreta.vitia@va.lv	
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017