Tiek uzsākts darbs Valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV apakšprojektā „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu” | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 
Vidzemes Augstskola ielūdz uz Zinātnieku nakts pasākumiem Valmierā
Visā Eiropā un arī Vidzemes Augstskolā (ViA) šī gada 30. septembrī notiks Zinātnieku nakts pasākumi. Augstskola un...
22.09.2016
Ekoskolu zaļais karogs turpina plīvot Vidzemes Augstskolā
Pirmdien, 19. septembrī, Vidzemes Augstskolai atkārtoti tika piešķirta Zaļā karoga balva. Tas tiek piešķirts mācību...
21.09.2016
Vidzemes Augstskolas studenti un darbinieki startē Valmieras maratonā
Svētdien, 18. septembrī norisinājās skriešanas seriāla „Bigbank Skrien Latvija” 6. posms – 10. "Sportlat Valmieras...
20.09.2016
Vidzemes Augstskolā atgriežas vieslekciju programma “SMART Lunch”
„Smart lunch” vieslekciju programma šajā studiju gadā tiks atklāta, trešdien, 21. septembrī, par sapņu piepildīšanu un...
20.09.2016

Tiek uzsākts darbs Valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV apakšprojektā „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu”

Ziņa pievienota - 14.11.2014

Šodien, 14.novembrī Vidzemes Augstskolā uz darba semināru ierodas valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai –jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” 5.2.9 apakšprojekta „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu” pētnieki no Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes un Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta HESPI.

Nozīmīga Latvijas valsts teritorijas daļa (apmēram viena desmitā daļa) ir iekļauta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) tīklā, un daudzos gadījumos vienotas ilgtspējīgas attīstības koncepcijas trūkums šajās teritorijās, mīti par dabas aizsardzību, nepietiekama sabiedrības sociālās apziņas attīstība un birokrātiskie šķēršļi kavē ilgtspējīgu attīstību un teritoriju ekosistēmu pakalpojumu izmantošanu kvalitatīvas cilvēka dzīves vides nodrošināšanai. Cilvēkiem ikdienā nav pieejama viņu sociālās apziņas līmenim piemērota informācija un izpratne par ekosistēmas pakalpojumu nozīmi, par kvalitatīvu dzīves vidi, arī piesārņojuma avotiem un to radītiem draudiem viņu veselībai. Vides aizsardzības tēma kļūst aktuāla tikai zinošākiem cilvēkiem, kas apzinās ekosistēmas un cilvēka dzīves vides izmaiņu draudus un atgriezenisko saiti ar paša indivīda dzīves kvalitāti ietekmējošajiem faktoriem. Tāpēc ir aktuāla nepieciešamība skaidrot  kopsakarības, kādā veidā katra cilvēka darbība var ietekmēt ekosistēmas un dzīves vidi.

Apakšprojekta mērķis ir  izpētīt sociālās apziņas izmaiņu ietekmi uz ekosistēmas pakalpojumu izmantošanas ilgtspējīgu nodrošinājumu, tai skaitā:

  • izpētīt četru modeļteritoriju (īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Vidzemē un Latgalē)– ekoloģiski jutīgo teritoriju ekosistēmu pakalpojumu aspektu un kopienu sociālās apziņas specifiku;
  • izpētīt un izvērtēt ekoloģiski jutīgo teritoriju potenciālu Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanai, balstoties uz pilotpētījumiem izvēlētās modeļteritorijās Latgalē un Vidzemē;
  • izstrādāt un aprobēt  ekotehnoloģiski orientētu koncepciju sociālās apziņas harmonizācijai.

Darba semināra laikā projekta partneri iepazīsies un vienosies par teorētisko konceptu pētījumu uzsākšanai un veikšanai un, pēc zinātniski pamatotiem kritērijiem, izvēlēsies četras  īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (vienu-Vidzemē un trīs-Latgalē). Kā viens no pirmajiem pētījuma uzdevumiem modeļteritorijās būs situācijas izvērtēšana (sabiedrības apziņas, cilvēka dzīves vides kvalitāti apdraudošo faktoru un  ekosistēmu pakalpojumu izpēte).

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro institūtu HESPI šajā apakšprojektā pārstāv docents Andris Klepers un lektore Iveta Druva-Druvaskalne.	
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016