„Pārvaldība un inovācijas” - vēl plašākas darba iespējas | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 
Vidzemes Augstskola ielūdz uz Zinātnieku nakts pasākumiem Valmierā
Visā Eiropā un arī Vidzemes Augstskolā (ViA) šī gada 30. septembrī notiks Zinātnieku nakts pasākumi. Augstskola un...
22.09.2016
Ekoskolu zaļais karogs turpina plīvot Vidzemes Augstskolā
Pirmdien, 19. septembrī, Vidzemes Augstskolai atkārtoti tika piešķirta Zaļā karoga balva. Tas tiek piešķirts mācību...
21.09.2016
Vidzemes Augstskolas studenti un darbinieki startē Valmieras maratonā
Svētdien, 18. septembrī norisinājās skriešanas seriāla „Bigbank Skrien Latvija” 6. posms – 10. "Sportlat Valmieras...
20.09.2016
Vidzemes Augstskolā atgriežas vieslekciju programma “SMART Lunch”
„Smart lunch” vieslekciju programma šajā studiju gadā tiks atklāta, trešdien, 21. septembrī, par sapņu piepildīšanu un...
20.09.2016

„Pārvaldība un inovācijas” - vēl plašākas darba iespējas

Ziņa pievienota - 04.04.2014

Vidzemes Augstskolas „Politoloģijas” studiju programma, ejot līdzi laikam un sasniedzot jaunu attīstības posmu, ir mainījusi fokusu un nosaukumu – turpmāk to varēs atpazīt kā „Pārvaldība un inovācijas”. Saglabājot programmas stiprās puses, jaunie akcenti ir likti uz inovatīvas un radošas domāšanas veicināšanu, līderības kompetenču attīstīšanu, zināšanu un prasmju nostiprināšanu par inovāciju radīšanu, iedzīvināšanu un to vadīšanu.

„Ekonomiskā krīze parādīja, ka valsts un pašvaldību pārvaldības sistēmā ir vajadzīgi jauni speciālisti, kas spēj piedāvāt inovatīvus risinājumus esošajām problēmām un spēj ātri reaģēt uz vides izmaiņām, spēj apzināt dažādas alternatīvas un rast ilgtspējīgus risinājumus, kā arī saredzēt un ņemt vērā iedzīvotāju un uzņēmēju intereses,” skaidro augstskolas Pārvaldības virziena direktore Dace Jansone. Tas saskan arī ar valsts redzējumu par tālāko attīstību – mazināt birokrātismu, formālismu, ātri reaģēt, būt proaktīviem, veidot mazāku, bet profesionālāku pārvaldes sistēmu.

Laikā kad Izglītības un zinātnes ministrija kritiski izvērtēja sociālo zinātņu studiju programmu lietderību, tā saņēma augstāko novērtējumu, bet starptautiskie eksperti izteica pārliecinošu atbalstu profesionālās studiju programmas „Pārvaldība un inovācijas” attīstības plānam - ar savu kvalitatīvo piedāvājumu iziet starptautiskajā vidē un turpināt attīstīties profesionālajā virzienā, nodrošinot pieprasījumu pašvaldībās, reģionā un ministrijās.

Nosaukums mainīts, lai labāk pozicionētu jauno piedāvājumu. „Speciālistiem, pabeidzot studiju programmu, paveras plašas darba iespējas,” uzsver D.  Jansone. Absolventi vada projektus pašvaldībās veicinot sadarbību ar iedzīvotājiem un starptautisko sadarbību. Arī  nevalstiskās organizācijas kļūst arvien nozīmīgāki spēlētāji un paver plašas darba iespējas visdažādākajās jomās - sadarbība palīdzot mazāk attīstītajām valstīm, lauku attīstības veicināšana, vides jautājumu risināšana, kultūras un tradīciju stiprināšana. Ievērojams darba lauks paveras valsts pārvaldē - bērnu tiesību aizsardzībā, nevienlīdzības mazināšanā, uzņēmējdarbības veicināšanā. Ministrijām speciālisti ir nepieciešami politiku un programmu plānošanā, ieviešanā un novērtēšanā, kā arī sadarbībā ar ES un starptautiskajām organizācijām. Pieprasīti ir kvalificēti speciālisti darbam ES institūcijās un starptautiskajās organizācijās.

„Mainoties apdzīvojumam, jāmeklē veidi, kā optimizēt pakalpojumu sniegšanu, t.sk. izmantojot arī elektroniskos pakalpojumus un interneta līdzdalības risinājumus. Savukārt, sociālajā jomā un sabiedrības veselībā jāpanāk lielāka sabiedrisko organizāciju iesaiste un pašu iedzīvotāju atbildība,” inovāciju nepieciešamību pārvaldībā pamato D. Jansone. Studiju laikā katram studentam ir iespēja ar prakšu un pētniecisko projektu palīdzību atrast sev interesējošo darbības jomu, kas ieliek pamatus tālākajai karjeras veidošanai.

Inovāciju veicināšana ir viena no Latvijas attīstības prioritātēm, tās ir svarīgas tādu problēmu risināšanā, kas skar visas sabiedrības dzīves jomas – no dzīves vides kvalitātes uzlabošanas, izglītības sistēmas sakārtošanas, tautsaimniecības izaugsmes veicināšanas, sociālo problēmu risināšanas, līdz pat iekšējās un ārējās drošības stiprināšanai.	
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016