UZ NĀKOTNI ORIENTĒTA
studiju programma ir orientēta uz tūrisma nozares nākotnes tendencēm, īpaši izceļot pieredzes gūšanas vadīšanu
RADOŠUMS
programmas saturs attīsta radošumu un līderspēju pasākumu organizēšanai un vadīšanai, veicina komunikācijas un prezentēšanas prasmju teorētisku un praktisku apguvi
PRAKTISKA PIEEJA
studiju procesā integrētas daudz praktiskas nodarbības, apmeklējot tūrisma vietas un uzņēmumus