Vidzemes Augstskolas īstenoto zinātnisko projektu rezultātu prezentācijas | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 
Šī gada 1. oktobrī, svinot Vidzemes reģiona un augstskolas savienību 20 gadu garumā, notiks svinības un salidojums – Ilgi un Laimīgi! Pasāk
x
Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (SZPD) sagatavošanas informatīvais seminārs Vidzemes Augstskola 4.oktobrī no plkst. 12.0
x
Pasākuma programma: http://www.va.lv/sites/default/files/programma-konference-valmiera-21-10... Norises vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 No
x

Vidzemes Augstskolas īstenoto zinātnisko projektu rezultātu prezentācijas

2015.gadā Valmieras pilsētas pašvaldības finansēto zinātnisko projektu konkursa ietvaros Vidzemes Augstskolā (ViA) tika īstenoti divi zinātniski projekti pilsētas pašvaldībai un Vidzemes reģionam prioritāros pētījumu virzienos:

  • “Mūžizglītības attīstības pamatnostādņu 2016.-2020.gadam Vidzemes reģionā un tehnoloģiskā risinājuma prototipa izstrāde”. Pētījuma mērķis - izstrādāt tehnoloģiskā risinājuma prototipu mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšanai attālinātā režīmā, kas ietver arī atbilstību mobilo tehnoloģiju lietojumam, un izstrādāt mūžizglītības attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam Vidzemes reģionā. Projekta vadītājs Dr.sc.ing. Kaspars Osis, pētnieki – Dr.paed. Sarma Cakula, Dr.phys. Atis Kapenieks;
  • “Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm”. Pētījuma mērķis - izpētīt Vidzemes reģiona darbaspēka (profesiju, kompetences, kvalifikāciju) pieprasījumu šobrīd un turpmākajiem pieciem gadiem. Projekta vadītāja – Dr.oec. Sarmīte Rozentāle, pētnieki – Dr.oec. Agita Līviņa, Mg.oec. Aigars Andersons, Mg.oec. Sandra Brigsa, maģistra studiju programmas “Biznesa vides vadība” studente Ieva Kreituze.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties pētījumu rezultātu prezentācijās 1. februārī plkst. 15:00 Tērbatas ielā 10 (telpa: T123). Pasākuma programma:

  • 15:00 - 15:10 ViA rektora un Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvju uzruna 
  • 15:10 - 15:50 pētījuma “Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm” prezentācija
  • 15:50 - 16:10 diskusija
  • 16:10 - 16:50 pētījuma “Mūžizglītības attīstības pamatnostādņu 2016.-2020.gadam Vidzemes reģionā un tehnoloģiskā risinājuma prototipa izstrāde” prezentācija
  • 16:50 - 17:10 diskusija
  • ​17.10 - 17.40 intervijas medijiem

Papildu informācija: http://www.va.lv/lv/zinas/ir-noskaidrotas-darba-tirgus-tendences-vidzeme...

                                http://www.va.lv/lv/zinas/izstradatas-muzizglitibas-pamatnostadnes-2016-...

 

 

Datums: 
Pirmdiena, 1. Februāris 2016 -
15:00 līdz 17:40

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016