KITCASP projekta Latvijas iesaistīto pušu un ekspertu darba seminārs par galveno telpiskās plānošanas un teritoriālās kohēzijas indikatoru atlasi | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 
Zinātnieku fotogrāfiju IZSTĀDE “PASAULE IR BRĪNIŠĶĪGA” - zinātnieku pieredzējumi dažādās pasaules valstīs; iespēja ikvienam izstād
x
Šī gada 1. oktobrī, svinot Vidzemes reģiona un augstskolas savienību 20 gadu garumā, notiks svinības un salidojums – Ilgi un Laimīgi! Pasāk
x
Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (SZPD) sagatavošanas informatīvais seminārs Vidzemes Augstskola 4.oktobrī no plkst. 12.0
x

KITCASP projekta Latvijas iesaistīto pušu un ekspertu darba seminārs par galveno telpiskās plānošanas un teritoriālās kohēzijas indikatoru atlasi

2013. gada 19. februārī, Rīgā, Lāčplēša ielā 27, plkst. 11.00-13.00

Semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar līdzšinējo darbu indikatoru atlasē un projekta partneru valstu līdz šim atlasītajiem indikatoriem telpiskajai plānošanai un teritoriālajai kohēzijai. Seminārā apspriedīsim atlasītos Latvijas indikatorus Eiropas Savienības telpiskās un teritoriālās kohēzijas plānošanas dokumentu un projekta partneru atlasīto indikatoru kontekstā.

Semināra noslēgumā vienosimies par Latvijai svarīgāko indikatoru izvēli un pozīciju svarīgākajos projektā risināmajos jautājumos. 

Plānotais semināra ilgums -  2 stundas.

Plānotā semināra darba kārtība:
Sākums plkst. 11.00
11.00-11.30 Iepazīšanās ar līdz šim KITCASP projektā paveikto un projekta partneru atlasītajiem indikatoriem.
11.30- 12.30 Latvijas ekspertu atlasīto indikatoru apspriešana.
12.30-13.00 Noslēguma secinājumi, turpmākās projekta aktivitātes.

Tēja, kafija un uzkodas.

Jautājumi un informācija:
Agita.Livina@va.lv  vai Visvaldis.Valtenbergs@va.lv

Uz tikšanos seminārā,
Agita Līviņa un Visvaldis Valtenbergs,
Vidzemes Augstskola

Datums: 
Otrdiena, 19. Februāris 2013 - 11:00

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016