Bakalaura darbu aizstāvēšana - Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 
Šī gada 1. oktobrī, svinot Vidzemes reģiona un augstskolas savienību 20 gadu garumā, notiks svinības un salidojums – Ilgi un Laimīgi! Pasāk
x
Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (SZPD) sagatavošanas informatīvais seminārs Vidzemes Augstskola 4.oktobrī no plkst. 12.0
x
Pasākuma programma: http://www.va.lv/sites/default/files/programma-konference-valmiera-21-10... Norises vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4 No
x

Bakalaura darbu aizstāvēšana - Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma

Laiks

Autors

Nosaukums

Vadītājs

Recenzents

13:30 - 14:00

BAUMANE Liene

Kultūras mantojums un tūrisms Latvijā un Flāmu reģionā

Dr.art. Jānis Kalnačs

Dr.hist. Tālis Vigo Pumpuriņš

14:00 - 14:30

BEBRĪTE Kitija

Tūrisma iespēju analīze „Ziemeļgaujas” aizsargājamo ainavu apvidū (Natura 2000 teritorijā)

Mg.biol. Juris Smaļinskis

Dr.oec. Agita Līviņa

Mg.sc.soc. Inita Sakne

14:30 - 15:00

EGLĪTE Linda

Mobilās aplikācijas „Atrodi bagātības Bauskā” satura izstrāde

Mg.sc.soc Ilze Grīnfelde

Mg.oec., Mg.art. Linda Lotiņa

15:00 - 15:30

MELKERS Lauris

Interaktīvas dabas izziņas un āra dzīves izglītības programmas izveide 6 - 10 gadus jauniem skolēniem

Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde

Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne

15:30 - 16:00

PASTARE Agnese

Kompleksā tūrisma piedāvājuma „Ziemeļlatgales un Malienas kultūras pase” izveides iespēju novērtējums

Dr.art. Jānis Kalnačs

Mg.biol. Juris Smaļinskis

16:00 - 16:30

KANAŠNIEKS Kristaps

Čarterlidojumi un to piedāvājuma izvērtējums Latvijā salīdzinoši 2003. un 2012.gadā

Mg.sc.soc Ilze Grīnfelde

Mg.man. Zane Kalniņa

 

Datums: 
Piektdiena, 7. Jūnijs 2013 (Visa diena)

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016