Bakalaura darbu aizstāvēšana - Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 
Zinātnieku fotogrāfiju IZSTĀDE “PASAULE IR BRĪNIŠĶĪGA” - zinātnieku pieredzējumi dažādās pasaules valstīs; iespēja ikvienam izstād
x
Šī gada 1. oktobrī, svinot Vidzemes reģiona un augstskolas savienību 20 gadu garumā, notiks svinības un salidojums – Ilgi un Laimīgi! Pasāk
x
Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (SZPD) sagatavošanas informatīvais seminārs Vidzemes Augstskola 4.oktobrī no plkst. 12.0
x

Bakalaura darbu aizstāvēšana - Tūrisma organizācijas un vadības studiju programma

Laiks

Autors

Nosaukums

Vadītājs

Recenzents

10:00 - 10:30

LEGZDIŅA Ilva

Āzijas ceļotāju psiholoģija un motivācija

Mg.sc.soc. Inita Sakne

Mg.oec., Mg.art. Linda Lotiņa

10:30 - 11:00

PAEGLE Kristīne

Latvija kā tūrisma galamērķis ziemā

Dr.geogr. Andris Klepers

Mg.sc.soc. Inita Sakne

11:00 - 11:30

ŠĪRAVA Līga

Uz āra dzīves tradīcijām Latvijā balstīta Āra dzīves programmas "Meži un ūdens" izstrāde

Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde

Dr.geogr. Andris Klepers

11:30 - 12:00

BURDUNE Jeļena

Eksperimentālās ceļošanas veicināšana Latvijā, izmantojot tīmekļa žurnālus

Dr.art. Jānis Kalnačs

Mg.biol. Juris Smaļinskis

12:00 - 12:30

PINZULE Ilona

Strenču novada tūrisma ceļveža izstrāde

Mg.biol. Juris Smaļinskis

Dr.hist. Tālis Vigo Pumpuriņš

12:30 - 13:00

LŪSIS Rimants

Latvijas alus tūrisma mājas lapas izstrāde

Mg.biol. Juris Smaļinskis

Mg.oec., Mg.art. Linda Lotiņa

Plkst.13.00-14.00 PĀRTRAUKUMS

14:00 - 14:30

BAUMANE Māra

Amatas novada tūrisma attīstības iespējas

Dr.oec. Agita Līviņa

Dr.geogr. Andris Klepers

14:30 - 15:00

VAIŠĻA Santa

Valsts aizsargājamie pieminekļi Vidzemē – digitālās kartes izstrāde

Dr.art. Jānis Kalnačs

Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne

15:00 - 15:30

GRĪVIŅA Jolanta

Teiku un leģendu pielietojums tūrismā Valmierā un apkārtnē

Mg.oec., Mg.art. Linda Lotiņa

Dr.hist. Tālis Vigo Pumpuriņš

15:30 - 16:00

STŪRE Laura

Mārketinga stratēģijas izveide tūrisma un atpūtas kompleksam "Meža Salas" ar stratēģijas izveides fāzi - Interneta vietnes uzlabojumiem

Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne

Mg.man. Zane Kalniņa

16:00 - 16:30

SILOVA Santa

Jauna pasākuma koncepcijas izstrāde Raunas novadā

Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne

Mg.sc.soc. Inita Sakne

 

Datums: 
Ceturdiena, 6. Jūnijs 2013 (Visa diena)

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016