Mērķis IT | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Mērķis IT

Studiju programmas mērķis 

Programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus – programmēšanas inženierus profesionālai darbībai informācijas tehnoloģiju nozarē, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām, un kuri spētu uzņemties šīs profesijas standartā noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016