Karjera BV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Karjera BV

Par programmas konkurētspēju un studiju kvalitāti liecina fakts, ka, veiktajā absolventu aptaujā, 11% aptaujāto absolventu turpina studijas maģistrantūrā Latvijā un ārzemēs, un 94% strādā ar biznesa vadību saistītā sfērā valsts vadošajos uzņēmumos un starptautiskajās kompānijās gan Latvijā, gan ārpus tās (36% ir nodarbināti valsts un pašvaldību sektorā; 50% privātajā sektorā; 10% pašnodarbinātie). Lielākā daļa strādā Vidzemē (68%), Rīgā (15%), citur Latvijā  (17%). 

Kā būtiskākās zināšanas un prasmes, kas noderēja profesionālajā darbībā, absolventi min: plašās zināšanas uzņēmējdarbībā un mārketingā; iegūtās prasmes mārketinga stratēģiju un uzņēmuma stratēģiju izstrādē; praktiski pielietojamās zināšanas grāmatvedībā un auditā; cilvēkresursu vadības aspekti; studiju procesā attīstīta prasme konkrētā kursa/pētījuma ietvaros atrast, pielietot un analizēt informāciju, izstrādājot gada projektus un diplomdarbu; tiek atzīmēta praktiskajās nodarbībās iegūtā prasme uzstāties, diskutēt un argumentēt savu viedokli.

Absolventi īpaši uzsver Vidzemes Augstskolas piedāvātās iespējas studēt un praktizēties ārzemēs, kas nodrošina neatsveramu starptautisku pieredzi.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016