Saturs BV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs BV

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Angļu valoda uzņēmējdarbībā
Matemātika
Ekonomikas vēsture
Pētījumu metodoloģija
Uzņēmējdarbības tiesības
Ievads filozofijā
Ievads uzņēmējdarbībā
Bizness un ētika
Projektu vadība
Makroekonomika
Mikroekonomika
Mārketings
Statistika un datorizēta informācijas apstrāde
Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas
Vadības psiholoģija
Starptautiskā ekonomika

Nozares profesionālās specializācijas kursi
Mārketinga stratēģijas
Organizāciju pārvaldība
Vadības grāmatvedība
Loģistika
Kvalitātes vadības sistēmas
Cilvēkresursu vadība
Investīciju un risku vadība
Stratēģiskā vadīšana
Finanšu vadība
 

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa

Prakse notiek uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs un organizācijās pieredzējušu speciālistu vadībā. Prakses mērķis ir studiju procesa ietvaros radīt iespēju studentam praktizēties uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijai nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē reālā biznesa vidē, vienlaikus apgūstot arī jaunas profesionālajā darbībā nepieciešamās teorētiskās zināšanas saistībā ar konkrēto darba vidi. Studiju programma paredz četras prakses – 1., 2., 3. kursā un pirmsdiploma praksi 4.kursā pilna laika studijās un 2., 3., 4.kursā un pirmsdiploma praksi 5.kursā nepilna laika studijās.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016