Informācijas aprite | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Informācijas aprite

ViA zinātnes jautājumu iekšējo administratīvo koordinēšanu:

  • regulāru pārskatu sagatavošana par ViA akadēmiskā un zinātniskā personāla īstenotajiem zinātniskajiem pētījumiem;
  • zinātnisko atskaišu apkopošana un iesniegšana atbilstošajās institūcijās;
  • ViA zinātnisko projektu lietvedības kārtošana, veidojot sadarbību ar projektu vadītājiem un projektu īstenošanā iesaistītajām augstskolas struktūrvienībām
  • saziņas zinātnes administratīvajos jautājumos ar LR Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Zinātnes padomi un tās ekspertu komisijām nodrošināšana
  • ViA zinātnisko rakstu krājumu izdošanas nodrošināšana, veidojot sadarbību ar autoriem, redaktoriem, redkolēģiju un izdevējiem veic ViA rektora palīdze - zinātniskā sekretāre.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016