Vidzemes Augstskola izsludina konkursu uz  PĒTNIEKA amatu Inženierzinātņu fakultātē: 2 vietas (pētījuma virziens Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves).

Pretendentiem uz vakantajiem amatiem viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas datuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz:

- rektoram adresēta motivācijas vēstule,
- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas,
- publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts,
- CV

Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei (kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 vai pa e-pastu agrita.somase [at] va.lv) ar norādi „Konkurss uz akadēmisko amatu”; tālr.: 26557730.