Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes studiju programmas priekšrocības | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes studiju programmas priekšrocības

  • Starptautiska zināšanu un prasmju pārnese ir studiju programmas "Tūrisma organizācija un vadība" ikdiena – lielākā daļa studentu vismaz vienu semestri studē sadarbības augstskolās Eiropā, dodas vasaras praksēs ārvalstīs, studiju programmā vairākus kursus lasa viespasniedzēji no ārvalstīm, studenti piedalās intensīvajās apmācību programmās sadarbības augstskolās, par tradīciju ir kļuvusi mācību ekskursija uz Somiju.
  • Studenti kopā ar pasniedzējiem veic lietišķajos pētījumos un strādā ES projektos.
  • Studiju programmas saturs katru gadu tiek pilnveidots atbilstoši nozares attīstībai. Apmācībā tiek izmantotas jaunākās metodes un tehnoloģijas.
  • Fakultātes aktīvā sadarbība ikdienā ar tūrsima nozares uzņēmējiem, pašvaldībām, Tūrisma attīstības valsts aģentūru, reģionālajām un profesionālajām asociācijām, studentiem dod padziļinātas zināšanas par aktuālajām norisēm  tūrismā, un dod iespēju izveidot plašu kontaktu loku ar nozares ekspertiem un darba devējiem.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016