Studiju programmas mērķis | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus tūrisma un viesmīlības nozarei, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Nodrošināt starpdisciplināru, ar tūrisma nozari saistītu mūsdienīgu zināšanu un prasmju apguvi, radīt personības attīstību veicinošu vidi, veicināt studējošo integrāciju tūrisma nozares organizācijās un pētījumu rezultātu ieviešanu nozarē.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016