Prieksrocības TSv | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prieksrocības TSv

Programmas saturs  vērsts uz ilgtspējīgas tūrisma vadības principu apguvi, sabalansējot teorētiskās un praktiskās zināšanas, jo  programmas mācībspēki vienlaikus ir arī tūrisma nozares profesionāļi. Ciešā saikne ar tūrisma sektora  organizācijām izpaužas regulārās viesdocētāju lekcijās, praktiskās ārpuslekciju nodarbībās, nozares projektu attīstībā.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016