Mērķis TSV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Mērķis TSV

Sagatavot augsti kvalificētus vadošā līmeņa darbiniekus profesionālajā darbībā - vadītājus tūrisma nozarē valsts, sabiedriskajā un privātajā sektorā, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un pasaulē vispāratzītam standartam par otro profesionālo grādu vadības zinātnēs (Master of Business Administration), kas savukārt nodrošinātu spēju vadīt iestādi, uzņēmumu globalizācijas mainīgajā vidē, spētu uzņemties profesijas standartā noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016