Saturs SSM | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs SSM

Studiju kursi, kas veido programmas saturu
Imitāciju modelēšanas tehnoloģijas un uz diskrētiem notikumiem balstītu sistēmu imitāciju modelēšana
Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana
Pētījumu metodoloģijas un datu apstrāde SPSS vidē
Ievads zināšanu pārvaldībā
Komunikācija un sociāla mijiedarbība
Biznesa procesu modelēšana
Ģeoinformācijas sistēmas
Projektu vadība
IKTE un pārvaldības pilnveidošana
RFID tehnoloģijas
Mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un pielietošana
Izvēles studiju kursi: Programmu inženierija, Biznesa informācijas apstrādes vides un līdzekļi, Virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģijas

Tiek realizētas ļoti koncentrētas pilna laika studijas, kas ilgst tikai trīs semestrus. Lekcijas notiek katru otro nedēļu ceturtdienās un piektdienās.

Prakses maģistrantūrā
Prakses mērķis ir pielietot studiju procesā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrēta uzņēmuma vai organizācijas problēmu risināšanā. Sociotehnisku sistēmu modelēšanas profesionālajā maģistra programmā prakses ir 6 nedēļas 1. studiju gadā.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016