Saturs SSMd | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs SSMd

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Sociotehnisku sistēmu prasību inženierija
Modelēšanas speckurss (atbilstoši pētījuma virzienam)
Profesionālā svešvaloda (angļu)
Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde
Biznesa informācijas sistēmu modelēšana
Tūrisma sistēmas un reģionālā attīstība
Politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana
Sistēmas sociālajās teorijās
Loģistikas informācijas sistēmas un transporta organizācija
Zinātniski-akadēmiskais darbs

Programma pēc būtības ir attiecināma uz informācijas tehnoloģijas nozares projektēšanas apakšnozari, kas pretendē uz zināšanu padziļinātu apguvi modelēšanā un imitāciju modelēšanā. Augstāk minētās prasmes ir noderīgas jebkurā tautsaimniecības nozarē, nodrošinot kā sociālu, tā tehnisku sistēmu analīzes un pilnveidošanas iespējas, izvairoties no voluntāru un intuitīvu lēmumu pieņemšanas. Doktoranti strādā starptautiskās zinātniskas
pētniecības grupās Eiropas Savienības 7. ietvara programmas projektos.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016