Saturs PK | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs PK

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Obligātie studiju kursi abām specializācijām:
Ētika un vērtības vadības procesos
Vadības ekonomika
Pētījumu metodes
Organizāciju stratēģiskā vadība
Cilvēkresursu vadība

Specializācijas kursi Pārvaldībā:
Politikas analīze
Vadības sistēmas
Demokrātijas teorijas un publiskā pārvalde
Publiskās pārvaldes tiesības
Publiskās finanses
Specializācijas kursi Komunikācijā:
Komunikācijas teorijas
Starptautiskā komunikācija
Komunikācijas pētījumu metodes
Komunikācijas stratēģiskā vadība
Komunikācijas instrumenti

Prakses maģistrantūrā

Prakse ilgst sešas nedēļas un ir saistīta ar studiju programmu. Galvenais prakses mērķis - pielietot studiju procesā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Prakse notiek valsts un pašvaldību institūcijās. Erasmus un SPACE sadarbības tīklu ietvaros studenti var doties arī praksē uz ārvalstīm. Prakses vērtējumu sniedz attiecīgās institūcijas pārstāvis un ViA mācībspēks. Ir paredzēta arī prakses atskaites publiska aizstāvēšana.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016