Prieksrocības PK | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prieksrocības PK

Nozarei aktuāls saturs – studiju programma ir veidota, ņemot vērā jaunākās atziņas no dažādās valstīs īstenotām līdzīgām studiju
programmām, kā arī nozares attīstības tendences pasaulē un Latvijā.

Starpdisciplinaritāte – programma paredz apgūt tādu kursu kombināciju, kas integrētā veidā piedāvā gan plašu, gan dziļu skatījumu uz sociālajiem, politiskajiem, ekonomiskajiem un  komunikācijas procesiem, galveno uzsvaru liekot uz kritisko un analītisko spēju attīstību un pilnveidošanu.

Pētniecība – īpaša uzmanība maģistra programmā tiek veltīta studentu pētniecisko spēju un prasmju attīstībai un pilnveidošanai. Maģistrantūras studenti tiek iesaistīti arī pētniecisko projektu realizācijā.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016