Prasmes un iemaņas ITk | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prasmes un iemaņas ITk

Studiju programma „Mehatronika” sniedz zināšanas ekonomikas pamatos, loģistikā, teorētiskajā mehānikā, programmēšanā, mašīnu mehānismu teorijā, materiālzinībās,  elektrotehnikā, elektronikā, elektroapgādē un metālapstrādē u.c.

Studiju programma „Mehatronika” attīsta studentos prasmes atrast un novērst bojājumus un apkalpot mehatroniskās sistēmas, lietot diagnosticēšanas iekārtas un mērinstrumentus, pārzināt un programmēt programmējamos loģiskos kontrolierus (PLK) u.c.

Studiju programma „Mehatronika” attīsta studentos iemaņas - spēju atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to konkrētu mehatronikas problēmu risināšanā, formulēt, aprakstīt, analizēt praktiskas problēmas mehatroniķa profesijā, piedalīties mehatronikas jomas attīstībā.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016