Prieksrocības MTk | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prieksrocības MTk

Attīstoties arvien jaunākām un sarežģītākām tehnoloģijām, pieaug mehatronikas nozīmīgums un līdz ar to mehatroniķa profesija kļūst aizvien pieprasītāka. Turklāt mehatronika atzīta par vienu no desmi jauanjām tehnoloģijām, kas mainīs pasauli.

Studiju programma „Mehatronika" ietver mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu - mehatronisko iekārtu projektēšanu, mehatronisko iekārtu uzbūvi un ekspluatāciju, elektrotehnisko un elektronisko elementu pielietošanu, datortehnikas pielietošanu, svešvalodu zināšanas, prasmi strādāt komandā u.c. Programmā uzsvars ir likts uz lietišķo zināšanu apguvi ar praktisko nodarbību, mācību prakšu un kvalifikācijas darba starpniecību.

Pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma iegūšanas ir iespējams turpināt studijas bakalaura studiju programmās vai strādāt uzņēmumos, kuri izstrādā mehatroniskās sistēmas vai ievieš jaunus, uz mehatronikas pielietošanu balstītus tehnoloģiskos procesus.

Latvijā kopumā šobrīd pietrūkst speciālistu, kuri būtu spējīgi izstrādāt jaunus produktus, prot projektēt un apkalpot automatizētas ražošanas līnijas, var darboties profesionālā līmenī ar CNC iekārtām (ciparu programmas vadības iekārtas), veikt to iestatīšanu, apkopes un remontus.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016