Mērķis MTk | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Mērķis MTk

Mehatronika - jauno tehnoliģiju vadīšana ar datora palīdzību

Ja esi radošs un inovatīvs, kuram interesē darbs ar dažādām mūsdienīgām tehnoloģijām, tad mehatroniķa profesija ir kā radīta Tev!

Studiju programma Mehatronika ir izstrādāta nolūkā sniegt uz zinātniskiem pamatiem balstītu un praktiski orientētu augstāko profesionālo izglītību un tādējādi sagatavot kvalificētus, universālus speciālistus profesionālai darbībai mehatronikas nozarē.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus - mehatroniķus profesionālai darbībai tautsaimniecības nozarēs, kurās tiek veikta mehānismu vadība ar elektronikas un datortehnikas palīdzību un kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām, un kuri spētu uzņemties un veikt šīs profesijas standartā noteiktos pienākumus:

  • mehatronisko sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, ieviešanu un ekspluatāciju
  • mehatronisko iekārtu parametru mērīšanu, iestādīšanu un regulēšanu
  • efektīvas ekspluatācijas nodrošināšanu

Kas īsti ir mehatronika?


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016