Prasmes un iemaņas ITk | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prasmes un iemaņas ITk

Prasmes un iemaņas, kuras studiju programma veido studentos

  • Studiju laikā sniegtās teorētiskās zināšanas un prakses laikā dažādos IT un biznesa uzņēmumos, bankās, sabiedriskās organizācijās, valsts institūcijās iegūtās praktiskās iemaņas IT risinājumu ieviešanā dod iespēju veiksmīgi iekļauties darba tirgū;
  • Tā ir iespēja kļūt augsti kvalificētam, kompetentam, konkurētspējīgam datorsistēmu un datortīklu administratoram, kurš spēj veikt patstāvīgu praktisku darbu;
  • Tās ir zināšanas un izpratne par datorsistēmu plašo pielietojumu organizāciju darba procesu nodrošināšanai;
  • Tās ir iegūtas praktiskās zināšanas datorsistēmu un datortīklu plānošanā un ieviešanā organizācijā.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016