Saturs ITk | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs ITk

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Datoru arhitektūra
Programmēšana (Pascal)
Datu pārraides tīkli
Lietojumprogrammatūra
Datu bāzu tehnoloģijas
Tīmekļa tehnoloģijas
Telekomunikācijas
Tīkla operētājsistēmas
Nozares tiesību pamati un standarti
IT menedžments
Matemātika
Specialitātes svešvaloda
Ekonomikas pamati
Darba aizsardzība un ergonomika
Elektrotehnikas pamati
Ievads specialitātē
Kvalifikācijas darbs u.c.

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sasatāvdaļa. Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Pirmā līmeņa Informācijas tehnoloģiju profesionālā studiju programmā prakses ir:
2.studiju gadā 3. semestrī – 4 nedēļas ievadprakse
2.studiju gadā 4. semestrī – 12 nedēļas prakse specialitātē


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016