Prieksrocības ITk | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prieksrocības ITk

Izglītība. Programma piedāvā praktiski orientētu izglītību, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām, un sagatavo kvalificētus speciālistus – datorsistēmu un datortīklu administratorus profesionālai darbībai IT nozarē;

Prasmes. Studiju programma dod iespēju attīstīt praktiskās prasmes un iemaņas datorprogrammu plānošanā, izstrādē un ieviešanā organizācijā;

Pēc studiju programmas apguves ir iespējams uzsākt darbu nozarē vai turpināt studijas Vidzemes Augstskolas datorzinātņu bakalaura studiju programmas 3. kursā un divos gados iegūt profesionālā bakalaura grādu vai pāriet uz citas augstskolas bakalaura studiju programmām, papildus apgūstot izlīdzinošos studiju kursus.

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016