Mērķis ITk | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Mērķis ITk

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus profesionālai darbībai informācijas tehnoloģiju nozarē, sniedzot teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes un iemaņas atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām. Studiju procesā uzsvars tiek likts uz lietišķo zināšanu ieguvi ar kursa projektu, pētniecības projektu un diplomdarbu, praktisko nodarbību un mācību prakšu starpniecību.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016