Karjera KECE | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Karjera KECE

Būvniecības apjomi turpina pakāpeniski pieaugt, tas pamanāms jaunu ēku celtniecībā, kā arī veco māju renovācijā un uzlabošanā.

Kāpēc tieši koka ēku celtniecība un ekobūves?

  • EKO būvniecība kā ES prioritārā nozare. Eiropas Savienības mērķis ir veicināt tādu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu izstrādi un ieviešanu, kuru izmantošanas rezultātā tiek samazināta mūsu ietekme uz vidi, kā arī atbalstīti videi draudzīgi patēriņa un ražošanas veidi. Starp prioritārajām nozarēm ir arī „Ēkas/Celtniecība: inovatīvo produktu atbalsts celtniecības jomā”.
  • Zaļā būvniecība kā cīņa pret klimata pārmaiņām. Zaļā būvniecība tiek uzskatīta par sudraba lodi, lai novērstu draudus klimata pārmaiņām, resursu nepietiekamību un enerģijas nepietiekamību, jo šobrīd būvniecībā patērē 30% no kopējā  izejvielu patēriņa un 40% no kopējā enerģijas patēriņa.
  • Uzsākta iniciatīva Latvijas būvniecības speciālistu zināšanu paaugstināšanai¸ kur lielākā uzmanība tiek pievērsta energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā strādājošo apmācībai un kvalifikācijas paaugstināšanai. Koka māju ražotāji nodibinājuši klasteri, kas dos iespēju uzņēmumiem konkurēt eksporta tirgos un iepazīt jaunus risinājumus būvniecībā.
  • Studiju programma izstrādāta, ņemot vērā pašreizējās darba tirgus tendences ar nolūku sniegt uz zinātniskiem pamatiem balstītu un praktiski orientētu augstāko profesionālo izglītību cilvēkiem, kuri reāli strādās būvniecības nozarē, turklāt cienīs un respektēs ,,zaļo” domāšanu.

Pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma iegūšanas ir iespējams strādāt būvniecības un projektēšanas uzņēmumos, būvuzraudzības dienestā, attīstīt savu uzņēmējdarbību utml.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016