Prasmes un iemaņas KECE | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prasmes un iemaņas KECE

Prasmes un iemaņas, kādas studiju programma veido studentos

Studiju programma ,,Koka ēku celtniecība un ekobūves” sagatavo darba tirgus prasībām atbilstošus profesionālus būvniecības speciālistus, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un kuri spēj uzņemties un veikt šīs profesijas standartā noteiktos pienākumus:

  • atbildīgi un patstāvīgi veikt būvdarbu vadītāja pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām būvniecības jomā;
  • veikt būvdarbu operatīvo vadību, koordinēt būvniecības dalībnieku darbu;
  • plānot būvobjekta realizāciju atbilstoši būvprojektam, novērtēt projekta dokumentāciju;
  • novērtēt un analizēt objekta būvniecības ekonomiskos faktorus;
  • projektēt būvdarbu organizēšanu, plānot un vadīt būvdarbus, spēt organizēt būvobjekta pastāvīgo  nodrošinājumu;
  • kontrolēt izpildīto būvdarbu apmaksu;
  • nodrošināt un kontrolēt vides aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu;
  • izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016