Saturs KECE | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs KECE

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Koka ēku un ekobūvju celtniecība
Energoefektivitāte un ilgtspējīga būvniecība
Būvdarbu tehnoloģijas, celtniecības
mehānismi un aprīkojums
Būvfizika un būvmehānika
Materiālu pretestība
Rasēšana un projektēšanas pamati
Inženierkomunikācijas
Uzņēmējdarbības pamati
Projektu vadība
Nozares tiesību pamati un standarti
Ekonomikas pamati
Datorzinība
IT un datorgrafikas lietojums
Vides plānošana un ainavu arhitektūra
Ekoloģija un vides aizsardzība
Arhitektūra un stilu mācība
Inženierģeoloģija un pamati
Būvmateriāli un ekoloģiskie materiāli
Būvķīmija
Būvkonstrukcijas
Elektronikas pamati
Ģeodēzija
Matemātika
Specialitātes svešvaloda
Lietišķā latviešu valoda
Cilvēkresursu vadība un psiholoģija
Darba aizsardzība un PMP

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa. Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā „ Koka ēku celtniecība un ekobūves” prakses notiek ārpus augstskolas celtniecības uzņēmumos un iestādēs būvniecības jomā pieredzējušu speciālistu vadībā, un to kopējais garums ir 16 nedēļas


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016