Docētāji BVV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Docētāji BVV

Studiju programmas zinātnisko līmeni nodrošina docētāji, kas ir savas jomas eksperti. Praktisko ievirzi nodrošina Latvijas un ārvalstu vadošie speciālisti, piedaloties kā vesdocētāji, kā arī palīdzot organizēt vizītes un prakses Latvijas un ārvalstu uzņēmumos un biznesa attīstību veicinošas iestādes.

ViA Biznesa vadības virziena vadošie mācībspēki:

Mg.paed. Vija Melbārde, lektore un Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības virziena direktore. Ieguvusi augstāko izglītību vēsturē, pedagoģijā un ekonomikā. Pētniecības intereses – cilvēkkapitāls reģionālā aspektā, ekonomikas mācību metodika. Pasniedz studiju kursus mikroekonomikā, makroekonomikā un ekonomikas vēsturē, ekonomikas mācību metodikā, aktuālajās ekonomikas problēmās, ekonomikas teorijās utt. Tāpat lektore vada arī studentu pētnieciskos darbus par šīm tēmām gan bakalaura, gan maģistra līmenī.

Mg.oec. Aigars Andersons, lektors, izstrādājis bakalaura studiju programmu „Biznesa vadība”. Augsto tehnoloģiju firmas “SPORTIdent” GmbH (Vācija) konsultants un sadarbības partneris, nevalstiskās organizācijas “PRO.ini” valdes priekšsēdētājs. Ieguvis maģistra grādu nekustamo īpašumu menedžmentā un pabeidzis  doktorantūras teorētisko kursu Stokholmas Karaliskajā Tehniskajā universitātē nekustamo īpašumu ekonomikā. Pētniecības intereses saistītas ar uzņēmējdarbību un tās uzsākšanu, biznesa projektiem, dažādu elektronisko sistēmu izmantošanu. Tāpat, lektors par šīm tēmām vada arī studentu pētnieciskos darbus. A. Andersons ir biznesa vadības praktiķis un inovators, kurš ar lekcijām un prezentācijām uzstājies Francijas Nacionālajās debatēs, Dānijas parlamentā, kā arī augstskolās Vācijā, Norvēģijā, Igaunijā, Kazahstānā, Francijā, Dānija, Zviedrijā, Lietuvā un vairākās citās valstīs.

Dr.oec. Maira Leščevica, asociētā profesore, izstrādājusi maģistra studiju programmu „Biznesa vides vadība”. Pasniedz studiju kursus par projektu vadību, uzņēmējdarbības vidi, pētījumu metodoloģiju, projektu vadības stratēģijām un inovatīvajiem vadības procesiem, starptautiskajiem biznesa darījumiem. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. M.Leščevica ir augstākā līmeņa profesionāle projektu vadības jomā gan Latvijā, gan ārzemēs.

Dr.oec. Sarmīte Rozentāle, asociētā profesore un Vidzemes Augstskolas Akadēmiskā un zinātņu prorektore. 1996. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi maģistra grādu biznesa vadībā, un 1999. gadā – doktora grādu ekonomikā. S. Rozentāle ir ekonomiste un investīciju speciāliste, bijusi pētniece LU, darbojusies ar stratēģisko un finanšu vadību AS „Latvenergo”, kā attīstības stratēģijas direktore un ekonomikas departamenta direktore. Pasniedz studiju kursus finanšu vadībā, investīciju un risku vadībā, gada pārskatu sastādīšanā, auditā, korporatīvajās un publiskajās finansēs. Tāpat S. Rozentāle nodarbojas ar pētniecību un papildina savas zināšanas dažādās konferencēs un pieredzes apmaiņas braucienos.

Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, docente. Pasniedz studiju kursus starptautiskajā ekonomikā, finanšu grāmatvedībā un informatīvajās sistēmās. Docente ir vadoša speciāliste sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas un grāmatvedības jomās.

Dr.oec. Ligita Melece, docente. Pasniedz studiju kursus par kvalitātes vadības sistēmām u.c. Docente ir viena no vadošajām Latvijas zinātniecēm un pētniecēm agrobiznesa un lauku uzņēmējdarbības jomā.

Mg.oec. Jānis Rozenbergs, lektors, Cēsu novada domes priekšsēdētājs. Absolvējis Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju, Vidzemes Augstskolu un Rīgas Biznesa Institūtu. Pašreiz studē doktorantūrā. Pasniedz studiju kursus stratēģiskajā vadīšanā un inovāciju vadībā.

Mg.psych. Mārīte Nimroda, docente. Pasniedz studiju kursus vadības psiholoģijā, organizāciju pārvaldībā un cilvēkresursu vadībā.

Mg.oec. Maira Ore, docente. Pasniedz studiju kursus par finanšu grāmatvedību un informatīvajām sistēmām, vadības grāmatvedību, nodokļu sistēmu un likumdošanu Latvijā.

Mg.math. Zinta Skrastiņa, lektore. Pasniedz studiju kursus matemātikā, statistikā un datorizētā informācijas apstrādē.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016