Saturs BVV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs BVV

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Korporatīvās un publiskās finanses
Modernās loģistikas sistēmas
Cilvēkresursu attīstība
Uzņēmējdarbības vide
Pētījuma metodes sociālajās zinātnēs
Organizāciju psiholoģija
Starptautiskā tiesiskā vide
Biznesa procesu imitāciju modelēšana
Korporatīvā atbildība un ētika
ES politika uzņēmējdarbībā
Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi
Specializācijas kursi
Globālais mārketings un klientu attiecību vadība
Mūsdienu reklāmas tendences
E-komercija un bizness
Reģionālās attīstības tendences
Sociālie tīkli biznesa vidē
Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācijas
Starptautiskās norēķinu sistēmas
Starpkultūru komunikācija
Ilgtspējīgas sadarbības attīstības plānošana un vadība

Prakses maģistrantūrā

Prakses mērķis ir pielietot studiju procesā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrēta uzņēmuma vai organizācijas problēmu risināšanā. Prakses tiek plānotas Latvijas vai ārvalstu institūcijās un uzņēmumos.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016