Priekšrocības BVV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Priekšrocības BVV

Ar programmas palīdzību tiek veidota jauna, prasmīga uzņēmumu augstākā un vidējā posma vadītāju paaudze, kura:

  • ir sagatavota veidot strauju karjeru vadībā - spējīga prasmīgi veikt institūcijas, valsts un privātā uzņēmuma operatīva un stratēģiskā līmeņa ilgtspējīgu vadīšanu;
  • spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi;
  • spēj argumentēti diskutēt par sarežģītiem, sistēmiskiem uzņēmējdarbības jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
  • spēj uzņemties profesionālo atbildību un pieņemt atbildīgus lēmumus strauji mainīgajā uzņēmējdarbības vidē;
  • spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016